Werkbaar & Wendbaar werk: uitzendovereenkomsten voor onbepaalde duur

woensdag 15/03/2017

De wet voorziet in de mogelijkheid voor uitzendbureaus om uitzendkrachten afwisselende uitzendopdrachten bij een of meerdere opdrachtgevers te laten uitvoeren in het kader van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde duur. Die vernieuwing doet geen afbreuk aan het feit dat uitzendarbeid alleen mogelijk blijft in de gevallen van toegelaten tijdelijke arbeid zoals bepaald door de wet van 24 juli 1987, maar heeft o.a. als voordeel dat:

- het uitzendbureau de uitzendkracht beter aan zich bindt en een pool van uitzendkrachten met een veel gevraagd profiel kan opbouwen

- de anciënniteit van de uitzendkracht en de loonbetaling door het uitzendbureau ook tussen twee opdrachten doorlopen

- de uitzendkracht recht heeft op een opzeggingsvergoeding bij eenzijdige beëindiging door het uitzendbureau

Voordat de uitzendbureaus gebruik kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheid, moet het paritair comité voor de uitzendarbeid hierover een cao sluiten.