Verenigingswerk: stand van zaken

vrijdag 08/06/2018

In december 2017 gaf de federale regering haar finale goedkeuring voor het invoeren van het verenigingswerk, één van de drie luiken binnen het onbelast bijklussen. Het is een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en vrijwilligerswerk waarmee particulieren voor bepaalde functies kunnen worden vergoed. Verschillende van deze functies richten zich expliciet op de socioculturele sector.

Het voorstel lag op tafel in het overlegcomité tussen de federale overheid en de gemeenschappen. Op vrijdag 19 januari heeft de Franse gemeenschapscommissie (Cocof) een belangenconlict ingeroepen, waardoor er gedurende een periode van 60 dagen verder dient te worden onderhandeld over het voorstel. Sinds hald april is het belangenconflict afgelopen. Het voorstel moet nu nog besproken worden in Kamer en Senaat. De wet zou in juni ter stemming worden voorgelegd, maar is intussen doorgeschoven naar begin juli.

De rsz lanceerde recent al wel de website www.bijklussen.be waar de maatregel wordt toegelicht. De informatie hier is voorwaardelijk, want de site baseert zich op nog niet finale regelgeving.

Je vindt ook meer informatie over de voorliggende voorwaarden en het toepassingsgebied in onze FAQ verenigingswerk.

Lees hier ook het standpunt van Sociare over deze nieuwe maatregel.

We houden je op de hoogte, via onze nieuwsberichten en E-zines. Zodra de nieuwe regelgeving definitief is, organiseren we workshop over dit thema, hou onze nieuwsbrieven hiervoor in het oog.