Studentenarbeid en 25-dagenregel onder de loep

maandag 22/05/2017

Hoe zet jij losse medewerkers in in je organisatie? Via studentenarbeid of de 25-dagenregel? Twee voordelige tewerkstellingsmaatregelen die bovendien in een kalenderjaar achtereenvolgend cumuleerbaar zijn. Zo kun je eerst iemand 25 dagen als monitor inzetten volgens de 25dagenregel, en vervolgens nog eens 475 uur als student. Reden genoeg om die twee voordelige tewerkstellingsvormen nog eens onder de loep te nemen.

Interessant om weten: regelmatig organiseren een workshop over losse medewerkers in de organisatie. We bieden je een overzicht van verschillende vormen van medewerking die je als organisatie op een soepele manier kunt inzetten. Zowel de studentenarbeid als de 25-dagenregel komen hier aan bod. Daarnaast gaan we ook in op het inzetten van vrijwilligers, freelancers en kunstenaars. Interesse? Mail naar vormingen@sociare.be 

 

 

Studentenarbeid

25-dagenregel = occasioneel sociocultureel werk

Voor wie?

Student =  minstens 15 jaar en regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling
Lees hier meer informatie.

Belangrijk: sinds 1 juli 2017 kan ook een leerling in duaal leren (deeltijds leren, deeltijds werken bijvoorbeeld) tewerkgesteld worden via het gunstig regime van studentenarbeid

Ook: student die afstudeert: die kun je dat jaar in de zomervakantie nog volgens het gunstig stelsel tewerkstellen. Echter niet als verdoken proefperiode. 

 

Occasioneel sociocultureel werker = gelijk wie, in gelijk welk statuut: zoals werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten en werknemers in tijdskrediet. 

Voor werklozen is een aangifte bij de RVA verplicht. 

 

voor welke activiteiten/

functies?

alle functies en activiteiten

 

 • organisaties die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten: personen die je als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tijdens de schoolvakanties tewerkstelt (art. 17 §1 3°)
 • door de overheid erkende organisaties die socioculturele vorming en/of sportinitiatie verstrekken: personen die je buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties tewerkstelt als animator, leider of monitor (art. 17 §1 4°)
 • inrichters van sportmanifestaties: personen die je uitsluitend op de dag van een sportmanifestatie tewerkstelt. Niet voor betaalde sportbeoefenaars. (art.17 §1 6°)

Duur

475 uren per jaar per student

> enkel de uren die effectief gepresteerd worden, moeten worden meegeteld. De uren die niet gepresteerd worden, maar wel worden betaald, moeten dus niet aangegeven worden.

Let wel: de solidariteitsbijdrage is wel verschuldigd op het loon voor deze uren.

> ga het saldo na a.h.v. attest van student Zie www.studentatwork.be

TIP: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten.

 

25 dagen per jaar per occasioneeel medewerker

> iedere gepresteerde dag, ook al is die gedeeltelijk, telt voor één dag:

Hoe vermijd je dat afwezigheidsdagen toch meegeteld worden? Speel kort op de bal en werk zo mogelijk met dagcontracten en doe ook de aangifte per dag

Contract en andere

formaliteiten

studentenovereenkomst = een bepaald type contract bepaalde duur 

 • Schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt
 • bezorg de student op eerste werkdag een afschrift van het arbeidsreglement
 • bewaar de studentenovereenkomst ten minste 5 jaar 
 • ga eerst saldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent

arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 17 = een bepaald type contract bepaalde duur

 • schriftelijk, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt
 • ga eerst saldo na vooraleer je de overeenkomst ondertekent

beantwoordt de werknemer ook aan de definitie van student? gebruik dan het modelcontract dat ook  alle verplichte vermeldingen voor studenten bevat. 

Proeftijd

automatisch eerste drie effectieve werkdagen

geen proeftijd mogelijk

Einde

automatisch bij bereiken einddatum

vroeger beëindigen?

 • tijdens de proefperiode:onmiddellijk zonder opzeg/vergoeding
 • na de proefperiode:

duur van de

overeenkomst

opzeg wg

Opzeg wn

tot één maand

3 dagen

1 dag

meer dan één maand

7 dagen

3 dagen

 • gewone regels mbt kennisgeving
 • verbreken kan ook mits betaling van opzegvergoeding

automatisch bij bereiken einddatum

vroeger beëindigen? gewone regels beëindigen contract bepaalde duur van toepassing

 

 

Loon en voordelen

zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren:

recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen, bv. maaltijdcheques: in principe wel tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie 

zelfde loonvoorwaarden als andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren

recht op andere voordelen/rechten?

 • tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: zelfde als werknemers
 • voordelen, bv. maaltijdcheques: in principe wel tenzij ze behoren tot een objectief te verantwoorden uitgesloten categorie 

Arbeidsduur

arbeidsduurregels van toepassing maar niet:

 • 1/3 regel

Jonger dan 18? Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

arbeidsduurregels van toepassing maar niet:

 • 1/3 regel en 3-urenregel

Jonger dan 18? Afwijkende regels rond pauzes en rusttijd, zon- en feestdagwerk en nachtarbeid

Gewaarborgd loon (GL) bij ziekte of ongeval?

1)bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

arbeider: recht op GL na 1 maand anciënniteit

bedienden:
- contract max 3 m.: recht op GL na 1 maand anciënniteit
- contract > 3m: recht op GL na proefperiode

2)bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval: vanaf eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

1)bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte:

Nee, als je met korte contracten of dagcontracten werkt normaal gezien niet. Anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand niet vervuld. 

 


2)bij arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval: 
vanaf eerste dag, geen anciënniteitsvoorwaarde

Recht op betaalde afwezigheid op feestdag?

ja, als die binnen contract valt

Tip: als het om een niet aaneensluitende tewerkstelling gaat, werk dan met week- of dagcontracten

Nabetaling feestdag die valt na einde ct?

 • anc. < 15 kalenderdagen: geen nabetaling
 • anc. 15 dagen < 1 maand: nabetaling 1 feestdag in 14 dagen na einde contract
 • anc. > 1 maand: nabetaling feestdagen in 30 dagen na einde contract

ja, als die binnen contract valt

Hoe vermijd je dit? werk met dagcontracten of met een contract met opsomming van de te werken dagen

nabetaling feestdag die valt na einde ct?

 • anc. < 15 kalenderdagen: geen nabetaling
 • anc. 15 dagen < 1m: nabetaling 1 feestdag in 14 dagen na einde contract
 • anc. > 1 maand: nabetaling feestdagen in 30 dagen na einde contract

Welzijn

 • breng arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte
 • welzijnswetgeving van toepassing, zie syllabus welzijn

Student jonger dan 18 jaar? verplicht voorafgaand onderzoek en specifieke riscicoanalyse

 • breng arbeidsongevallenverzekeraar op de hoogte
 • welzijnswetgeving van toepassing, zie syllabus welzijn

Student jonger dan 18 jaar? verplicht voorafgaand onderzoek en specifieke risicoanalyse

Aangifte Sociale Zekerheid

Dimona-aangifte

 • uiterlijk op het moment dat de student begint te werken
 • aangifte per kwartaal
 • aantal dagen opgeven, eventueel achteraf nog aanpassen via wijziging

                                           

Dimona-aangifte

> Werknemerstype 'A17'

> Via Multidimona geeft u meerdere dagen in één keer aan via de kalenderfunctie

Rsz?

Solidariteitsbijdrage van 8,13 % waarvan 5,42 % ten laste van de werkgever en 2,71 % ten laste van de werknemer.

Voorwaarden:

 • maximum 475 uren per jaar per student
 • studentenovereenkomst
 • student werkt enkel tijdens periodes van niet verplichte aanwezigheid in de school

Geen rsz op volgende voorwaarden:

 • max. 25 dagen per jaar per medewerker
 • voorafgaande Dimona-aangifte
 • voor functie/activiteit zoals bepaald in art. 17

 

 

 

Bv?

Vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing

Voorwaarden: schriftelijk contract en geen gewone rsz-bijdragen van toepassing

 

U maakt een fiscale fiche 281.10 op.

Bedrijfsvoorheffing, in principe op maandbasis:

 • 27,25% op bedragen tot 500 euro
 • 32,30% op bedragen tussen 500,01 en 650 euro
 • 37,35% op bedragen boven 650 euro

Je maakt een fiscale fiche 281.10 op.                                                                    

Combineerbaar met ander statuut?

 

Niet gelijktijdig:

 • 25-dagenregel, vrijwilliger
 • enkel als andere functie/activiteit: werknemer, freelancer

Niet gelijktijdig:

 • student, vrijwilliger
 • enkel als andere functie/activiteit: werknemer, freelancer

Wetgeving

Titel VII van arbeidsovereenkomstenwet van 3juli 1978 

Art. 17 van kb van 28 november 1969 

Ter infovoor de volledigheid vind je hier informatie over kinderbijslag