FAQ: Welk type arbeidsovereenkomst?

dinsdag 18/07/2017

Schematisch overzicht van de types van arbeidsovereenkomsten

Je werft iemand aan: welk type van arbeidsovereenkomst kies je? Een contract van onbepaalde duur, van bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst? En wat zijn de voor- en nadelen van elk type? In dit schema geven we je een antwoord. 

 

Ao voor onbepaalde duur

Ao voor bepaalde duur (of werk)

Vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur

Duur?

Niet bepaald

 

Opmerking: maximale einddatum afspreken is mogelijk

 

Vastgelegde einddatum

 

Opmerking: een ao voor duidelijk omschreven werk eindigt wanneer het werk is afgerond

 

Als voor onbepaalde duur: eindigt bij terugkeer vervangen werknemer (of na verkorte opzeg)

 

Opmerking: vervangingsovereenkomst die meer dan twee jaar duurt = ao voor onbepaalde duur (tenzij vervanging tijdskrediet of thematisch verlof)

Eenzijdig beëindigen?

Nadelen als u eenzijdig beëindigt:

- als u opzegt kan de opzeggingstermijn verlengd worden

- als u verbreekt betaalt u een ontslagvergoeding (vaak niet gesubsidieerd), tenzij dringende reden

Voortijdig eenzijdig beëindigen: opzeggen kan meestal niet, dus vaak dure verbrekingsvergoeding.

 

Uitzondering: opzegging mogelijk in de eerste helft van de arbeidsovereenkomst (hoogstens gedurende de eerste 6 maanden)

Voortijdig eenzijdig beëindigen: met normale opzegtermijnen

 

Bij terugkeer vervangen werknemer: (enkel) bij vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur kunt u geen of verkorte opzeggingstermijn overeenkomen

Opeenvolgende arbeidsovereen-komsten

 

Opeenvolgende ao bepaalde duur = ao onbepaalde duur

 

Uitzonderingen:

- geldig motief (aard van werk, wettige reden)

- max. 4 ao van elk min. 3 maanden met totale duur max. 2 jaar (ruimere grenzen als voorafgaande toestemming van sociale inspectie)

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten mogelijk

Opmerking: opeenvolgende vervangingsovereenkomsten die meer dan 2 jaar duren = ao voor onbepaalde duur (tenzij vervanging tijdskrediet of thematisch verlof)

 

Als Sociare-lid lees je uitgebreide informatie in onze syllabus "sluiten arbeidsovereenkomsten".  Ook vind je tal van modelcontracten op onze website