FAQ: Een eerste werknemer aanwerven: wat moet?

vrijdag 28/07/2017

Een eerste werknemer aanwerven: wat moet je allemaal in orde brengen? Welke formaliteiten? Wanneer? Bij welke instantie? Onderstaande FAQ geeft een antwoord op die vragen. 

Sociare-lid? Maak zeker ook gebruik van ons instrument steunzoeker om na te gaan op welke financiële en inhoudelijke steunmaatregelen je recht hebt. 

Welke formaliteit?

Wanneer?/toelichting

Bij welke instantie?

Aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat

→ niet verplicht, maar aan te raden, voor loonverwerking, -aangiftes en formaliteiten

Sociare-lid? Als Sociare-lid geniet je voordelige en kwaliteitsvolle service bij Acerta, SD Worx of Liantis dankzij het aanbod voordelige loonverwerking dat we samen met Scwitch hebben uitgewerkt

Voor andere sociale dienstverlening kunt u bij Sociare terecht. 

vóór eerste dag van tewerkstelling

Erkend sociaal secretariaat naar keuze

Sociare-lid? Als Sociare-lid geniet je voordelige en kwaliteitsvolle service bij Acerta, SD Worx of Liantis dankzij het aanbod voordelige loonverwerking dat we samen met Scwitch hebben uitgewerkt

Aansluiten bij de RSZ

→ sluit je aan bij een sociaal secretariaat? Dan doen zij dat voor jou.

vóór eerste dag van tewerkstelling

Via sociaal secretariaat of

 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Identificatiedienst, Victor Hortaplein 11 1060 Brussel

tel. 02 509 31 11

http://www.rsz.be/nl/home

 

Afsluiten arbeidsongevallenverzekering

vóór eerste dag van tewerkstelling

ZO NIET: sanctie in de vorm van ambtshalve aansluiting bij Fonds voor Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallenverzekeraar naar keuze

(→ zie lijst op www.faofat.fgov.be -werkgever – privésector – verzekeringsplicht –lijst van de verzekeringsondernemingen of klik hier)

Aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EPBW)

Ter info: kan ook via het sociaal secretariaat

vóór eerste dag van tewerkstelling

 

 

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk naar keuze

Een overzicht van het aanbod van Mensura, Idewe en Provikmo vind je hier

Aansluiting bij vakantiefonds

→ enkel wanneer je arbeiders tewerkstelt

automatische aansluiting zodra je een loonaangifte voor arbeiders, leerling-arbeiders of kunstenaars doet aan de RSZ

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), Elyzeese Veldenstraat 12 1050 Brussel  tel. 02 627 92 86
www.onva-rjv.fgov.be

Opmaak arbeidsreglement

zo snel mogelijk

Als lid van Sociare ondersteunen we je bij de opmaak van het arbeidsreglement. Dat is in het lidgeld inbegrepen. Contacteer ons voor een afspraak.

Leden van Sociare vinden alvast een model van arbeidsreglement op onze website.

Tewerkstellingsmaatregelen?

Bij het aanwerven van een eerste werknemer is de aanwerving grotendeels vrij van rsz-werkgeversbijdragen.

Contacteer Sociare voor meer informatie.

Via ons instrument steunzoeker ontdek je welke financiële of inhoudelijke steunmaatregelen er zijn. 

Sluit een arbeidsovereenkomst af


Welke overeenkomst het meest passend is voor de tewerkstelling in jouw organisatie, kun je hier ontdekken

 

Voor de start van de tewerkstelling

Samen met de werknemer

Contacteer Sociare voor advies op maat. Op onze website vinden leden diverse modelovereenkomsten. 

Dimona-aangifte - online via de RSZ-toepassing

 

Voor de tewerkstelling begint moet je een aangifte van tewerkstelling doen, via een online applicatie die de RSZ ter beschikking stelt. In sommige gevallen doet je sociaal secretariaat. 

 

Via sociaal secretariaat of

 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Kom voldoende tussen in het woon-werkverkeer van de werknemer

Bespreek met de werknemer hoe hij of zij naar het werk zal komen. Leg dit traject vast in een 'verklaring op eer'. Je zal als werkgever verplicht zijn om een tussenkomst te betalen in de kosten die een werknemer heeft in het woon-werkverkeer. Meer daarover lees je hier in onze FAQ

 

Idealiter voor of tijdens de eerste werkdag

Samen met de werknemer

Vragen? Sociare helpt je zoals steeds graag verder. De volledige info lees je alvast in onze syllabi rond woon-werkverkeer.

Zorg voor een passend onthaal van je kersverse werknemer

Hier vind je een handige FAQ en checklist

 

In het begin van de tewerkstelling

Samen met de werknemer