Scholingsbeding zonder jaarloongrens bij knelpuntberoepen

maandag 08/10/2018

Als werkgever investeer je regelmatig in de opleiding van je werknemers. Maar wist je dat je wanneer je opleidingskosten voor een werknemer betaalt, je kunt afspreken dat een werknemer deze bij vrijwillig vertrek moet terugbetalen? Een dergelijke afspraak heet een scholingsbeding. Wanneer je voortaan een scholingsbeding sluit voor een opleiding die leidt tot een knelpuntberoep, geldt er geen jaarloongrens meer.

Hoe werkt een scholingsbeding net? Je betaalt als organisatie de kosten van een opleiding die een werknemer tijdens de werktijd of in zijn privétijd volgt en die leidt tot het verwerven van nieuwe professionele competenties. Wanneer de werknemer binnen de geldingsduur (maximum 3 jaar) van het scholingsbeding vrijwillig bij de organisatie vertrekt, moet hij een deel van de opleidingskosten terugbetalen. Het percentage van de opleidingskost dat moet terugbetaald worden vermindert naargelang het scholingsbeding langer in voege is. Tijdens het eerste derde van de looptijd, betaalt een werknemer 80% van de opleidingskosten terug. In het volgende derde wordt dat 50%. Tijdens het laatste derde van de geldingsduur van het beding is de werknemer je bij vrijwillig vertrek nog 20% verschuldigd. De totale, terug te betalen som is - gelukkig voor de werknemer - steeds beperkt tot 30% van het jaarloon.

Ook is het zo dat de opleiding aan enkele voorwaarden moet voldoen om geldig te zijn. Zo moet de opleiding…

  • ofwel minstens 80 uren bedragen
  • ofwel een prijskaartje hebben van minstens twee maal het GGMMI (zijnde € 3187,62).

Het is echter onmogelijk om een scholingsbeding te sluiten voor een opleiding die verplicht is om een beroep uit te oefenen. Een voorbeeld hiervan is de opleiding tot preventieadviseur.

Een scholingsbeding kun je enkel sluiten met werknemers die een bepaald minimum brutojaarloon verdienden. Voor 2018 gaat het om 34.180 euro (brutobedrag, jaarlijks geïndexeerd op 1 januari). In de nieuwe regelgeving verdwijnt deze loongrens wanneer de opleiding toeleidt naar een knelpuntberoep. Je kunt in een dergelijk geval met elke werknemer een scholingsbeding afsluiten, ongeacht de hoogte van het loon.

Welke opleidingen leiden tot een knelpuntberoep, wordt jaarlijks bepaald door de gewestelijke tewerkstellingsdiensten (VDAB, Actiris).

Meer weten?

Lees ons volledige dossier over scholingsbedingen in deze syllabus.

Bekijk onze modelclausule voor een scholingsbeding.

 

Bron: Wet van 14 opktober 2018 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen