'Thuiswerkalarm': werken op glad ijs?

dinsdag 13/03/2018

Je vernam het al via het nieuws: bij code oranje of code rood zal het KMI voortaan een ‘thuiswerkalarm’ activeren. Een advies om wanneer het mogelijk is, niet de baan op te gaan. Heeft een werknemer dan het recht om thuis te werken?

Neen. Het thuiswerkalarm past binnen het wettelijk kader van het occasioneel telewerk, dat werd ingevoerd met de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk in 2017. Occasioneel telewerk houdt in dat werknemers wegens specifieke omstandigheden – bv. bij overmacht, zoals weersomstandigheden, of om privéredenen – bij de werkgever thuiswerk kunnen aanvragen. Ze doen dit binnen een redelijke termijn, vermelden de reden en als werkgever antwoord je de werknemer zo snel mogelijk schriftelijk.

Je hebt als werkgever het recht om de concrete aanvraag te weigeren wanneer het thuiswerk onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de werknemer een functie heeft die enkel op de werkvloer kan uitgevoerd worden of omdat de planning van de dag geen thuiswerk toelaat.

Je neemt als organisatie best in het arbeidsreglement een algemeen kader op rond occasioneel telewerk. Hierin neem je onder andere op welke functies hiervoor in aanmerking komen, onder welke omstandigheden occasioneel telewerk mogelijk is en/of niet mogelijk. Ook de aanvraagprocedure neem je op in het arbeidsreglement.

Meer weten? Hier lees je alles over telewerk. Hier vind je specifieke informatie over occasioneel telewerk, waaronder een modelclausule voor je arbeidsreglement.

Bron: Officiële voorstelling thuiswerkalarm door FOD Waso.