Startjob: financiële tussenkomst bij aanwerving werkzoekende jonger dan 26 jaar

maandag 03/11/2014

Plant u een aanwerving? Wilt u een jongere de kans geven om werkervaring op te doen in uw organisatie?
Dan helpt Startjob (www.startjob.be) u op weg met financiële tussenkomst. Intekenen kan doorlopend, tot juni 2015 en tot de 150 plaatsen ingevuld zijn. 

Welke jongeren?
Elke werkzoekende jongere, jonger dan 26 jaar. Zowel hoog- als laaggeschoold. Afhankelijk van het profiel van de jongere zet u de jongere via een andere maatregel in in uw organisatie en krijgt u een bepaalde tussenkomst.

Maatregelen zijn: instapstage, ibo, bio en arbeidsovereenkomst (eventueel met activa-vermindering).

Engagement organisatie?
Als organisatie engageert u zich tot een kwaliteitsvol onthaal en begeleiding van de jongeren. U stelt daarvoor een interne of externe coach of mentor aan. U expliciteert die begeleiding en opvolging in uw aanvraag.

Wat doet het fonds?
Financiële tussenkomst in de vergoedingen/lonen die u betaalt aan de jongeren tijdens de periode van 6 maanden (zie schema) Een overzicht van instrumenten voor de begeleiding op www.startjob.be. Andere tips vindt u ook op www.hrwijs.be. Oproep aan jonge werkzoekenden via allerlei kanalen.

Interesse?
Ga naar www.startjob.be en bezorg het ingevuld aanmeldingsformulier via info@startjob.be. Na goedkeuring hebt u vier maanden de tijd om een jongere aan te werven, tenzij u laat weten aan het fonds dat u extra tijd nodig hebt. Intekenen kan doorlopend tot juni 2015 en tot de 150 plaatsen ingevuld zijn.