Indexering loonbedragen wet arbeidsovereenkomsten

maandag 02/12/2019

De loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2020 zijn gekend:

 bedragen 2020

 bedragen 2019

 35.761 euro

 34.819 euro

 71.523 euro

 69.639 euro


De loongrens van 35.761 euro wordt gebruikt bij het scholingsbeding (met uitzondering van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen) en het concurrentiebeding (art. 22bis en 65 arbeidsovereenkomstenwet).

De loongrens van 71.523 euro is van belang voor het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding (art. 65 en 69 arbeidsovereenkomstenwet).

Meer informatie: syllabus sluiten arbeidsovereenkomsten

Bron: Aanpassing op 1 januari 2020 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), bl. 108897, Staatsblad, 27 november 2019