Indexering loonbedragen wet arbeidsovereenkomsten

maandag 12/11/2018

De loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2019 zijn gekend:

 bedragen 2019

 bedragen 2018

 34.819 euro

 34.180 euro

 69.639 euro

 68.361 euro


De loongrens van 34.819 euro wordt gebruikt bij het scholingsbeding (met uitzondering van het scholingsbeding voor knelpuntberoepen) en het concurrentiebeding (art. 22bis en 65 arbeidsovereenkomstenwet).

De loongrens van 69.639 euro is van belang voor het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding (art. 65 en 69 arbeidsovereenkomstenwet).

Meer informatie: syllabus sluiten arbeidsovereenkomsten

Bron: Belgisch Staatsblad 12 november 2018