Indexering loonbedragen wet arbeidsovereenkomsten

dinsdag 21/11/2017

De loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2018 zijn gekend:

 bedragen 2018

 bedragen 2017

 34.180 euro

 33.472 euro

 68.361 euro

 66.944 euro


De loongrens van 34.180 euro wordt gebruikt bij het scholingsbeding en het concurrentiebeding (art. 22bis en 65 arbeidsovereenkomstenwet).

De loongrens van 68.361 euro is van belang voor het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding (art. 65 en 69 arbeidsovereenkomstenwet).

Meer informatie: syllabus sluiten arbeidsovereenkomsten

Bron: Belgisch Staatsblad 17 november 2017