Nieuwe opzegtermijnen vanaf 1 mei 2018: aanpassing arbeidsreglement?

maandag 07/05/2018

Vanaf 1 mei 2018 geldt een meer geleidelijke opbouw van de opzegtermijnen bij ontslag door de werkgever tijdens de eerste zes maanden. Moet je je arbeidsreglement aanpassen? 

Mogelijk krijg je ook een mail van het sociaal secretariaat met de melding dat je het  arbeidsreglement moet aanpassen aan de verkorte opzegtermijnen in de eerste zes maanden. Maar moet je je arbeidsreglement aanpassen? 

Het antwoord hangt af van de inhoud van je arbeidsreglement: 

Het is een hardnekkig misverstand dat je verplicht bent de opzegtermijnen op te nemen in het arbeidsreglement. Het volstaat immers te verwijzen naar de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 die die opzegtermijnen bevat. Wellicht staat die verwijzing in het arbeidsreglement. Dan moet je niets doen.

Staat die verwijzing er niet in of nam je de opzeggingstermijnen volledig in het arbeidsreglement op? Neem dan nu (in de plaats daarvan) volgende bepaling op: “Zowel de werkgever als de werknemer kan een overeenkomst beëindigen door middel van vooropzeg volgens de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.”

Welke procedure voor die wijzigingen van het arbeidsreglement?

De opname van bovenstaande bepalingen kan zonder de formele wijzigingsprocedure. Je bezorgt elke werknemer gewoon het gewijzigde arbeidsreglement, en binnen acht dagen stuur je het ook naar de dienst Toezicht sociale wetten.

Wil je het arbeidsreglement laten nakijken? Mail naar info@sociare.be voor een afspraak voor gratis consulting. Dan overlopen we samen met jou het arbeidsreglement.