VIA5: een nieuw sociaal akkoord voor de social profit afgesloten!

maandag 11/06/2018

Vandaag sloten de werkgever- en werknemersorganisaties van de verschillende socialprofit sectoren samen met de Vlaamse regering het vijfde Vlaams interprofessioneel akkoord af. Sociare geeft daarmee ook zijn goedkeuring aan dit sociaal akkoord. VIA5 zet in op een versterking van de koopkracht van werknemers en een versterking van de kwaliteit van de tewerkstelling.

Voor de socioculturele sector worden bijkomende middelen voorzien voor een versterking van de sectorale pensioenbijdrage vanaf 2018 en een stijging van de eindejaarspremie voor alle werknemers in 2020.

De sociale partners zullen in de verschillende betrokken sectoren afspraken vastleggen over onder andere de stabiliteit in arbeidsovereenkomsten, preventie en welzijn. In de socioculturele sector zal Sociare samen met de werknemersvertegenwoordigers in het sociaal fonds bijkomende acties uitwerken rond welzijn en loopbaanbeleid in de sector.

Meer informatie over het volledige akkoord kan je hier  vinden.