VIA middelen voor 2018 vastgelegd

woensdag 18/07/2018

De VIA-bedragen 2018 en de concrete tussenkomsten voor organisaties onder PC 329.01 liggen vast. Benieuwd naar het bedrag voor jouw organisatie? De tabel met de tussenkomsten per organisatie vind je hier

Wat? 

De Vlaamse Regering keurde op 13 juli 2018 de via-bedragen voor 2018 goed. De individuele bedragen voor het luik koopkracht stijgen ten opzichte van 2017, terwijl de individuele  middelen voor kwaliteit licht dalen. Dat is te wijten aan verschuivingen binnen de gesloten enveloppe.

Eind september/begin oktober vertrekken de brieven, met bedragen en uitleg, vanwege het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het VSPF. Uiterlijk eind november volgt dan de betaling.

De bedragen zijn een financiële tussenkomst in de kosten die je hebt als organisatie voor de eindejaarspremie en de barema's in bepaalde sectoren, de AV-dagen voor 50 en 55 plussers, managementondersteuning, vorming en extra verlof. 

Belangrijk wat de tussenkomst voor de eindejaarspremie betreft

Het gaat in de tabel enkel om de organisaties die de tussenkomst daarvoor van het Departement krijgen, rechtstreeks of via VSPF. Dat zijn ook de sportorganisaties die de cao eindejaarspremie moeten toepassen.  
Voor andere deelsectoren komt de tussenkomst langs een andere weg of is ze opgenomen in de reguliere subsidie. 
Zo krijgen organisaties sector beroepsopleiding de tussenkomst eindejaarspremie vanuit VDAB. Organisaties uit de milieusector krijgen de tussenkomst vanuit LNE en uit lokale diensteneconomie vanuit WSE. De bedragen zijn nog niet gekend.

Meer informatie vind je op de website van het departement