UPDATE: wat leverde het sociaal overleg dit voorjaar concreet op?

donderdag 04/07/2019

Sociare, dat is naast adviesverlening, consultings en opleidingen ook collectieve belangenbehartiging. Zo laten we jouw stem als socioculturele werkgever doorwegen in de verschillende (inter)sectorale overlegstructuren. Wat dat zoal opleverde in het voorjaar van 2019 kan je lezen in dit artikel.

 

Het sectoraal overleg in de paritaire comités.

 

Intussen in de sociale fondsen

  • In de fondsen sociale maribel voor paritair comité 329.01 en 329.03 verhoogden we binnen de beheersraden de loonplafonds naar respectievelijk 44.500 euro en 41.000 euro per vte. In elk fonds werden ook nog verschillende bijkomende toekenningen gedaan.
  • Binnen het fonds risicogroepen gingen we aan de slag met de middelen voorzien uit de bijkomende bijdrage van 0,10% voor een nieuw project rond loopbaan, preventie en welzijn. We plannen dit project op korte termijn vanuit het fonds te lanceren. Je leest er dus binnenkort meer over.

 

Wat staat er nog op de planning voor de zomer?

  • We zijn ook nog in bespreking over de cao ecocheques in uitvoering van het VIA5-akkoord.

 

Vragen over of suggesties voor onze activiteiten op vlak van belangenbehartiging?

Neem dan contact op met Maarten Gerard, adviseur belangenbehartiging: maarten@sociare.be