Ipa : akkoord 2017-2018 getekend door de Groep van 10

maandag 13/02/2017

Op 2 februari 2017 ondertekenden de sociale partners van de Groep van 10 het interprofessioneel akkoord voor de periode 2017-2018. Het akkoord omvat 4 luiken. 

Bron: unisoc

1. Loonmarge

Het akkoord voorziet een beschikbare marge van 1,1% voor de stijging van de lonen in 2017 en 2018, bovenop de baremieke verhogingen en de automatische indexering.

2. Verlenging van een aantal akkoorden

Een aantal maatregelen mogen verlengd worden voor de jaren 2017 en 2018:

- enkele afwijkende stelsels van swt. De leeftijdsvoorwaarden worden in de meeste gevallen wel met één jaar opgetrokken in 2017 of in 2018.

- de kadercao die de landingsbaan vanaf 55 jaar voorziet. Na het sluiten van de kadercao in de NAR is nog een sectorale cao nodig opdat die maatregel effectief telt in onze sector

- de innovatiepremie

- de derdebetalersregeling voor het woon-werkverkeer met openbaar vervoer, waarbij de werkgever 80% voor z’n rekening neemt en de overheid de overige 20%.

- de rsz-werkgeversbijdrage van 0,10% voor de tewerkstelling van risicogroepen. Opdat we die 0,10% ook effectief kunnen inzetten voor onze sector via het fonds risicogroepen, is ook hier nog een sectorale cao nodig

- de boete van 1800 euro bij het niet aanbieden van een outplacementbegeleiding. 

3. Verdeling van de enveloppe welvaartsvastheid

De Groep van 10 kwam de verdeling overeen van de financiële middelen bestemd voor de aanpassing aan de welvaart van een reeks sociale uitkeringen zoals pensioenen, uitkering ziekte-invaliditeit, werkloosheid.

4. Maatschappelijke uitdagingen

In een vierde containerluik definiëren de sociale partners een aantal grote thema's die op min of meer korte termijn in het kader van het interprofessionele sociaal overleg behandeld worden. Het betreft onder meer administratieve vereenvoudiging, jeugdlonen, burn-out, mobiliteit en eenheidsstatuut.

Vervolg van de werkzaamheden

Nu het ipa is ondertekend moeten de afspraken nog in cao's in de NAR en regelgeving omgezet worden. We volgen dit actief op via unisoc en houden je op de hoogte.