Registreer vanaf nu je uiteindelijke begunstigden voor vzw's (UBO) tot uiterlijk 30 september

maandag 15/07/2019

In principe moesten alle vzw’s tegen 31/03/2019 voor het eerst de UBO’s ingeven in het register. Die uiteindelijke begunstigden of 'Ultimate Beneficial Owners' zijn alle natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn. Omwille van onduidelijkheden in de online applicatie werd de registratieperiode verlengd tot 30 september 2019. Ondertussen zijn alle technische vragen eindelijk uitgeklaard en raden we iedereen aan zich te registreren.

Eerst even de context: door de Wet van 18 september 2017 worden alle rechtspersonen verplicht om met ingang van 31 oktober 2018 (en uiterlijk op 30 september 2019 voor de eerste maal) de ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) van hun juridische entiteit te registreren. De wetgeving is bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen met malafide bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit, bijvoorbeeld voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

De ‘uiteindelijk begunstigden’ zijn alle natuurlijke personen ten voordele van wie een verrichting wordt gedaan of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar of bezitter zijn.

Voor VZW’s is het gegeven van de UBO's sowieso eigenaardig. Niemand 'bezit' immers een VZW of verdient een vermogen door zich als bestuurder in te zetten voor een organisatie. Toch moet je ook voor een VZW de ‘uiteindelijk begunstigden’ opgeven.

Stand van zaken

  • Tot voor kort was het invullen van de applicatie niet eenvoudig voor VZW's omdat sommige categoriën ontbraken of onduidelijk waren. DE FOD Financiën heeft de applicatie na overleg met unisoc aangepast. 
  • Behalve de algemene gebruikershandleiding die al online stond , is er ook een nieuwe gebruikershandleiding gepubliceerd over hoe je als vzw mensen kan mandateren voor het invullen van het register. Deze vind je hier  .

De vzw’s die al een poging deden om het register in te vullen, liepen hier vaak op vast. Enkel de personen gekend bij de Kruispuntbank als ‘vertegenwoordiger’ van de vzw konden inloggen. Bij de meeste vzw’s zal deze taak eerder door een operationeel medewerker worden uitgevoerd. De handleiding hierboven licht toe hoe je hen kan mandateren om het register in te vullen. 

Praktische tips voor het invullen vind je bij Scwitch.

>>> naar de UBO-FAQ van Scwitch