Werkbaar & Wendbaar Werk: werkgeversgroeperingen

woensdag 15/03/2017

Sinds 1 februari 2017 geldt een nieuw, hervormd wettelijk kader voor de werkgeversgroepering. Het gaat om het wettelijk kader dat sinds 1 februari 2014 geldt bij wijze van proefproject, met enkele kleine aanpassingen:

  • de minister van Werk bepaalt niet langer zelf voor hoelang hij een erkenning geeft aan de groepering, maar geeft hij die standaard voor onbepaalde duur
  • de groepering mag niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben, tenzij een kb die drempel verhoogt. Voor de werkgeversgroeperingen waarvoor de drempel verhoogt, kan een kb ook volgende bijkomende verplichtingen opleggen:
    - toepassen van het user pay –principe: de werknemers van de werkgeversgroepering hebben minstens dezelfde loon-en arbeidsvoorwaarden als de werknemers in dienst bij de gebruiker waarvoor zij prestaties leveren
    - beroep doen op een externe organisator-arbeidsmarktspecialist

Meer informatie over werkgeversgroeperingen lees je in onze FAQ.

Wil je een werkgeversgroepering oprichten om werknemers te kunnen delen met andere organisaties? Vraag dan een erkenning aan bij de minister van Werk. Contacteer ons gerust voor bijkomende informatie.

Ben je al lid van een werkgeversgroepering die een erkenning kreeg in het kader van het proefproject? Die erkenning loopt gewoon door. Let wel dat de werkgeversgroepering voorlopig niet meer dan 50 werknemers in dienst mag hebben.

.