Nieuw kader voor bescherming persoonsgegevens vanaf 2018: informatie en stappenplan

dinsdag 18/10/2016

Hoe gaat u om met de persoonsgegevens van uw werknemers, vrijwilligers, leden, leveranciers enz., zonder privacyrechten te schenden? Dat wordt vandaag geregeld door de Privacywet van 1992 en haar uitvoeringsbesluiten. Verschillende cao’s vertalen die regels voor concrete toepassingen op de werkvloer. Denk maar aan cao nr. 81 over de controle van e-mail en internet en cao nr. 68 over camerabewaking. Lees daarover ook de interessante brochure’ Privacy op de werkvloer’ van de Privacycommissie.

Vanaf 25 mei 2018 wordt een nieuwe Europese Privacyverordening het nieuw wettelijk kader voor gegevensbescherming. De basisprincipes uit de Belgische Privacywet van 1992 keren erin terug, aangevuld met nieuwe verplichtingen die een betere bescherming van het privacyrecht moeten garanderen. De Belgische wetgever en de sociale partners kunnen bepaalde zaken nog verder uitwerken of verfijnen. 

U start best op tijd met de voorbereidingen om uw beleid en uw werking af te stemmen op de nieuwe regels. En dat begint uiteraard met het verzamelen van de juiste informatie. 

In het voorjaar van 2017 plant Sociare daarom een infosessie over dit thema. In tussentijd kunt u alvast een kijkje nemen in het themadossier en stappenplan van de Privacycommissie. Ook met specifieke vragen kunt u vandaag al terecht bij de commissie via een contactformulier.

Bronnen: 

- Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

- www.privacycommission.be