Camerabewaking op de werkvloer en daarbuiten: wat zijn de regels sinds de GDPR en de nieuwe camerawet?

donderdag 28/06/2018

Op 25 mei 2018 werd niet alleen de GDPR, maar ook een nieuwe camerawet van toepassing. Die stemt het wettelijk kader voor camerabewaking af op moderne technologieën en de nieuwe privacyregels. Hoog tijd dus om na te gaan welke invloed deze nieuwe regels hebben op de bewakingscamera’s die je organisatie gebruikt op de werkvloer, en daarbuiten:

  • Filmen de bewakingscamera’s alleen het personeel? Dan bepaalt cao nr. 68 van de NAR nog altijd hoe je de camera’s installeert en hoe je de beelden gebruikt met respect voor de privacy van je werknemers. Sinds 25 mei zijn er wel enkele wijzigingen en bijkomende aandachtspunten in het licht van de GDPR.
  • Filmen de bewakingscamera’s andere personen dan het personeel, zoals bezoekers, deelnemers, leden of leveranciers? In een winkel, op het speelplein of op de parking bijvoorbeeld? Dan leef je naar hen toe de nieuwe camerawet na.
  • Gaat het om één camerasysteem waarmee je zowel personeel als niet-personeel filmt? Dan pas je zowel cao nr. 68 toe, ten aanzien van het personeel, als de camerawet, ten aanzien van het niet-personeel. Spreken de bepalingen van de camerawet elkaar tegen, dan pas je de regels van de camerawet toe.
Wat bekent dit nu allemaal concreet? Lees het in onze FAQ ‘Bewakingscamera’s op de werkvloer en daarbuiten’ en op www.besafe.be.

 

Vanaf wanneer geldt dit nieuwe kader?

  • Organisaties die na 25 mei 2018 voor het eerst bewakingscamera’s installeren of in gebruik nemen, moeten zich onmiddellijk in orde stellen met de voorschriften van de nieuwe camerawet en/of cao nr. 68, inclusief de nieuwe aandachtspunten in het licht van de GDPR.
  • Organisaties die vóór 25 mei 2018 al op een correcte manier bewakingscamera’s gebruikten én aangegeven hebben bij de Privacycommissie, hebben nog even tijd om zich aan te passen aan de nieuwe camerawet. Alleen een register met alle verplichte vermeldingen over de beeldverwerkingsactiviteiten dringt zich nu al wel op. En is de cao nr. 68 van toepassing voor het personeel dat je filmt? Dan doe je best nu meteen ook de aanpassingen die zich opdringen in het licht van de GDPR. Je leest er alles over in onze FAQ.

Bronnen:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016
  • CAO nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats
  • Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, zoals laatst gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, Staatsblad 16 april 2018.
  • Kb van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s, Staatsblad 23 mei 2018.
  • Kb 28 mei 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, Staatsblad 1 juni 2018.