Camerareglement

vrijdag 20/07/2018

Gebruik dit model van reglement in het kader van de procedure tot invoering van camerabewaking zoals voorgeschreven door cao nr. 68 van de Nationale Arbeidsraad. Lees meer over die procedure in onze FAQ 'camerabewaking op de werkvloer en daarbuiten'.

Dit reglement doet ook dienst als privacyverklaring in het licht van de GDPR. Het informeert het personeel over de camerabewaking die de werkgever uitvoert en over de verwerkingsactiviteiten die daaruit voortvloeien. Verwijs er dus ook naar in je algemene privacyverklaring voor het personeel.           

In bepaalde gevallen (zie stap 2 van deze FAQ rond camera's) ben je verplicht om het reglement op te nemen als bijlage van het arbeidsreglement. Dat volgt uit de procedure van cao nr. 68.  Je volgt daarvoor de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement. In ons model van arbeidsreglement vind je ook een clausule die naar het camerareglement als bijlage verwijst.

Sociare stelt dit model van camerareglement ter beschikking zodat haar leden-werkgevers uit de socioculturele sector dit kunnen gebruiken als vertrekbasis voor een reglement op maat van hun organisatie. De werkgever die dit model gebruikt, is verantwoordelijk voor de verder uitwerking, aanvulling en aanpassing ervan, rekening houdend met de voorschriften van cao nr. 68 en de GDPR, die na te lezen zijn in de FAQ’s van Sociare. Sociare kan geen garanties bieden naar de volledigheid of de juistheid van de inhoud van dit model toe, daar die afhankelijk is van elke specifieke situatie. Sociare is niet aansprakelijk in geval van beroep of schade als gevolg van het gebruik van dit model. Vragen of hulp nodig? Contacteer ons gerust op info@sociare.be of 02/503.18.11.

Download Camerareglement Download Camerareglement (franstalig)