Hervorming overheidsopdrachten

vrijdag 06/10/2017

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is eindelijk in werking getreden op 30 juni, ongeveer een jaar na de publicatie in het Belgische Staatsblad. 

Valt uw organisatie onder de verplichtingen van overheidsdrachten? Dan is er goed nieuws. Onder impuls van de Verenigde Verenigingen, ondersteund door Sociare en unisoc, wordt de administratie voor opdrachten onder 30.000 euro aanzienlijk ingeperkt. Voor opdrachten onder 30.000 euro moet u alleen nog een factuur afsluiten, andere documenten of procedures zijn niet langer vereist. U moet wel de mededinging laten spelen. Daarvoor gebruikt u best volgende modeldocument

De nieuwe Wet inzake Overheidsopdrachten zorgt voor een verhoging van het 'drempelbedrag aanvaarde factuur'. Dat betekent een hele vermindering in paperassenwerk. De Verenigde Verenigingen nam het initiatief tot deze administratieve vereenvoudiging, met de steun van Sociare en Unisoc.  

Als ‘aanbestedende overheid’ moet uw organisatie de administratieve spelregels volgen: ze moet op een objectieve en transparante wijze mededinging garanderen bij elke zoektocht naar een dienstverlener, leverancier of aannemer. Na het opmaken van uw behoeftebepaling maakt u een raming van de opdracht. De hoogte van deze raming zal bepalen welke procedure u volgt. Voor de eenvoudigste opdracht, een onderhandelingsprocedure via aanvaarde factuur, verhoogt het drempelbedrag van 8500 euro naar 30.000 euro. 

Bij een aanvaarde factuur geldt de factuur als bewijs van de sluiting van de opdracht. U bent niet verplicht een bestek op te maken of officiële offertes op te vragen maar u moet wel de markt laten spelen. U moet kunnen aantonen dat u meerdere potentiële deelnemers hebt onderzocht door het raadplegen van bv. brochures en websites. Een eenvoudig mailtje naar 3 à 5 marktspelers kan hier volstaan. 

Sociare raadt aan om volgend modeldocument te gebruiken.

U bent niet verplicht om de opdracht aan de goedkoopste marktspeler te gunnen, u stelt uw eigen gunningscriteria op. De werkwijze aanvaarde factuur mag er wel niet toe leiden dat u zich altijd tot dezelfde deelnemer richt, u moet de mededinging in de tijd spreiden op basis van kwalitatieve selectie. U mag een opdracht niet in stukken knippen om zo onder het grensbedrag te gaan.

 Meer informatie over overheidsopdrachten leest u in onze syllabus overheidsopdrachten via www.sociare.be, kennisbank 329, medewerkersbeleid, overheidsopdrachten. Voor vragen kunt u terecht bij Scwitch.

Bron: http://www.publicprocurement.be/nl/nieuws/geplande-downtime-e-procurement-tgv-nieuwe-wetgeving-overheidsopdrachten