Wat verandert er aan het betaald educatief verlof?

maandag 16/04/2018

Op 11 juli 2017 bereikte Verso samen met de andere sociale partners van de Serv en de Vlaamse regering een Vesoc-akkoord over de hervorming van de opleidingsincentives. Een eerste concrete uitwerking hiervan is het voorontwerp van decreet Vlaams opleidingsverlof, principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 2 maart 2018. Op 3 april formuleerde de Serv haar advies op deze voorstellen van hervorming van het betaald educatief verlof.

Een uitgebreide toelichting vind je op de website van Verso.