Vormingsinspanningen 2020

donderdag 02/01/2020

Op hoeveel vorming heeft een werknemer in onze sector recht in 2020? Een overzicht:

De Wet Werkbaar en Werkbaar werk en een bijhorend kb bepalen de minimale vormingsrechten voor werknemers.  Sectoren kregen tot 31 december de tijd om die vormingsrechten en het groeipad in de volgende jaren zelf te bepalen via cao. In onze sector werd geen cao gesloten. Daardoor geldt in onze sector ook voor 2020 de aanvullende regeling.

Bij de aanvullende regeling geldt een vormingsrecht van gemiddeld 2 dagen per vte per jaar.  Voor werkgevers met minder dan 20 vte in dienst geldt een afwijkende regeling:

  • Voor werkgevers met in 2016 gemiddeld 10 tot 19 vte geldt een minimaal vormingsrecht van gemiddeld 1 dag per vte en per jaar
  • Voor werkgevers met gemiddeld minder dan 10 vte in dienst in 2016 geldt een vrijstelling

De wetgever kan via kb deze aanvullende regeling verhogen. Dat is vooralsnog niet gebeurd. Het uiteindelijk doel van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk is gemiddeld 5 vormingsdagen per jaar per vte.

Onder vormingen vallen zowel de formele, als informele en initiële vormingen. 

Hoe registreer je vormingsinspanningen?

Een rapportering over de geleverde vormingsinspanningen blijft via het opleidingsluik van de sociale balans. Die sociale balans is verplicht voor organisaties vanaf 20 vte. Sociare ontwikkelde een tool om organisaties hierbij te ondersteunen. Meer info en toelichting bij het invullen van het opleidingsluik van de sociale balans vind je hier.

Bron: Artt. 9-21 Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Staatsblad 15 maart 2017; KB van 5 december 2017 houdende uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Staatsblad 18 december 2017.