Vlaams Opleidingsverlof: wat je als opleidingsverstrekker zeker in orde moet brengen

maandag 11/03/2019

Het nieuwe kader rond Betaald Educatief Verlof (BEV) in Vlaanderen – het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) genoemd – heeft gevolgen voor werkgevers. Daarover lees je hier meer. Maar ook organisaties die zelf opleidingen organiseren, hebben werk voor de boeg. Hieronder een stappenplan.

Opleidingsverstrekkers die hun opleidingen in aanmerking willen zien komen voor de opname van Vlaams Opleidingsverlof, zullen een dubbele erkenning moeten aanvragen. Ten eerste moeten ze een erkend opleidingsverstrekker zijn. Ten tweede moet de opleiding waarover VOV kan worden aangevraagd, ook erkend worden.

Goed om te weten: voor organisaties die al een erkenning hebben in het vroegere kader van educatief verlof, geldt een overgangsmaatregel voor schooljaar 2019/2020.

 

Stap 1: vraag je erkenning aan als opleidingsverstrekker

Timing: vóór 31 augustus 2019 en idealiter zo snel mogelijk

Je moet als opleidingsverstrekker erkend zijn in het kader van één van beide onderstaande systemen:

1.     KMO-portefeuille

Deze mogelijkheid bestaat niet voor vzw’s. Coöperatieve vennootschappen met een sociaal oogmerk (cvba so) komen mogelijks wel in aanmerking.

2.     Opleidingscheques VDAB – kwaliteitslabel

Dit doe je door bij VDAB een aanvraag in te dienen via mail naar opl.cheque@vdab.be. Je dient te beschikken over een van volgende erkende kwaliteitslabels:

Q*for-certificaat

ISO-certificaat

CEDEO-certificaat

Recognised for excellence

K2c; K2b of K2a label voor opleiding

ESF label voor opleiding

Bij gebreke hieraan kan de Raad van Bestuur van de VDAB de opleidingsverstrekker wel erkennen op basis van andere certificaten of erkenningen.

Het is essentieel dat men zich voor 31 augustus 2019 laat registreren als opleidingsverstrekker bij VDAB in het kader van de opleidingscheques.

Op de website van de VDAB vind je meer informatie, onder andere over de mogelijke kwaliteitslabels.

 

Stap 2: laat je opleiding erkennen door het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse Overheid

Timing: tenminste 3 maanden voor de start van de opleiding en vanaf 1 mei 2019

Deze verplichting geldt niet voor opleidingen die al erkend worden in het basisdecreet. Het Departement stuurt de vraag door naar de betrokken instantie die moet goedkeuren. Dit zal het paritair comité zijn voor sectorale opleidingen en de – kersverse - Vlaamse Opleidingscommissie voor alle overige. Er wordt binnen de 6 weken een beslissing genomen door het Paritair Comité of door de Vlaamse Opleidingscommissie.

De opleiding zal concreet beoordeeld worden op drie criteria:

-       Er moet sprake zijn minimaal 32 contacturen (met een uitzondering voor mentoropleidingen)

-       De opleiding moet aangeboden worden door een erkend opleidingsverstrekker (zie hierboven)

-       De opleiding is arbeidsmarktgericht. Wat een arbeidsmarktgerichte opleiding is, wordt beoordeeld door het paritaire comité of door de Vlaamse Opleidingscommissie op basis van richtlijnen die werden uitgewerkt in het Ministerieel Besluit van 3 februari 2019.

Erkende opleidingen komen in een opleidingsdatabank terecht, die iedereen – werknemer, werkgever, opleidingsverstrekker - vanaf 1 mei 2019 kan raadplegen.

Wijzigingen in het programma van de opleiding zorgen ervoor dat de opleiding opnieuw moet worden aangemeld volgens de procedure hierboven beschreven.

Ieder jaar worden de opleidingen geëvalueerd door het Departement Werk & Sociale Economie. Er wordt nagaan of de doelstellingen zijn bereikt en of de opleiding voldoet aan de criteria. Een negatief evaluatierapport leidt tot schrapping van de status als arbeidsmarktgerichte opleiding.

 

Welke overgangsmaatregelen zijn er voorzien?

Alle opleidingen die momenteel erkend worden in het kader van BEV in Vlaanderen kunnen gebruik maken van een overgangsmaatregel en dus een erkenning van deze opleiding voor VOV tot en met schooljaar 2019/2020.

Deze opleidingsverstrekkers krijgen in de loop van het voorjaar een bericht van het Departement Werk & Sociale Economie van de Vlaamse overheid en dienen hierop zo snel mogelijk te antwoorden en het Departement de nodige informatie te bezorgen, zodat deze opleidingen voor het schooljaar 2019/2020 in de opleidingsdatabank verschijnen

Vanaf 1 mei 2019 wordt de online opleidingsdatabank die alle erkende opleidingen bevat, beschikbaar gesteld.

Meer weten?

De Vlaamse overheid plant binnenkort speciale infosessies voor opleidingsverstrekkers