Tussenkomst opleidingen 2017

woensdag 21/12/2016

Sociare en vakbonden kwamen in het fonds risicogroepen overeen om het aanbod vanaf 2017 aan te passen. Daarbij kiezen we expliciet voor het versterken van het VIVO-vormingsbudget en behouden we de gratis taalondersteuning, deeltijds leren - deeltijds werken en de gratis opleiding voor mentoren. Bovendien blijven we inzetten op de ondersteuning van VIVO voor andere projecten, waaronder het HR-aanbod i.s.m. HRwijs.

Binnenkort ontvangt u de informatie over het VIVO-vormingsbudget. Dat bedraagt in 2017 50 euro per vte. Meer informatie op de website van het fonds.