Ook Vlaams Opleidingsverlof voor digitale opleidingen

donderdag 30/07/2020

Door de maatregelen rond social distancing om de (weder)opmars van het coronavirus te stuiten, gebeuren opleidingen meer en meer digitaal. Het kan daarbij gaan om rechtstreekse digitale contacten, maar ook om online modules die afgewisseld worden met (online) contactmomenten, het zogenaamde blended leren. De regelgeving rond Vlaams Opleidingsverlof werd op enkele plekken gewijzigd om ruimte te maken voor deze coronaproof opleidingen.

De regelgeving bepaalt nu dat er recht op Vlaams Opleidingsverlof kan zijn voor een opleiding die bestaat uit minstens 32 contacturen, minstens 32 lestijden in het volwassenenonderwijs of minstens 32 uren opleidingstijd met blended leren. De definitie van ‘contacturen’ wordt uitgebreid naar zowel lijfelijke als digitale contacturen. Ook opleidingen met blended leren – een afwisseling van contacturen en online, zelfstandig te volgen, modules – kunnen nu onder het kader van Vlaams Opleidingsverlof vallen.

De maatregel is tijdelijk: hij geldt slechts voor het schooljaar 2020-2021. De Vlaamse overheid werkt aan een definitievere regelgeving rond digitale opleidingen voor de schooljaren daarop.

Meer weten over Vlaams Opleidingsverlof? Raadpleeg ons dossier over VOV of kijk rechtstreeks op de website van de Vlaamse overheid.

Bron:  Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof, Staatsblad 24 juli 2020.