BEV en VOV: loonplafond blijft 2.928 euro

donderdag 26/03/2020

Voor het schooljaar 2019-2020 (1 september - 31 augustus) bedraagt het maximum te betalen loon voor een voltijdse werknemer die betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt 2928 euro (op maandbasis). 

Je mag dit loonplafond toepassen wanneer een werknemer educatief verlof opneemt, maar je bent het als werkgever niet verplicht.

Meer info over de regeling betaald educatief verlof vind je hier.

Bron: Koninklijk besluit van 15 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, bl. 18334. Staatsblad 26 maart 2020