Dossier educatief verlof Vlaams én Brussels Gewest schooljaar 2018-2019 - indienen voor 31 december

donderdag 26/09/2019

Namen er werknemers educatief verlof op in jouw organisatie tijdens het schooljaar 2018-2019? Dan moet je de aanvraag voor terugbetaling vóór 31 december 2019 per post of per mail indienen bij de dienst educatief verlof. De termijn voor het indienen van de aanvraag is strikt. De postdatum of datum van verzending van de email is daarbij bepalend.

Voor Vlaanderen richt je je dossier aangetekend naar volgend adres:

Departement Werk en Sociale Economie
Betaald Educatief Verlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Of je mailt naar educatiefverlof@vlaanderen.be

Je vindt de modeldocumenten hier.

 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt het volgende adres:                               

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel. : 02/204 16 30
e-mail : bev@gob.irisnet.be 

Je vindt de modeldocumenten hier.

Wat als de organisatie meerdere vestigingen heeft? Het gewest waarin de werknemer werkt, is bevoegd. Je dient de aanvraag tot terugbetaling dus in bij het gewest waarin de organisatie gevestigd is. Heeft de organisatie meerdere vestigingen in verschillende gewesten, dan doe je de aanvraag per gewest. Gaat de werknemer tijdens het schooljaar over van de ene vestiging in gewest A naar een andere vestiging in gewest B, dan dien je in elk gewest een terugbetalingsdossier in naar verhouding van de genomen uren verlof. 

Werf je tijdens het schooljaar een nieuwe werknemer aan die bij zijn vorige werkgever, gevestigd in een ander gewest, al betaald educatief verlof nam? Dan dien je een terugbetalingsdossier in bij het gewest waarin de organisatie gevestigd is met als maximum het saldo aan uren dat overbleef op de datum van de indiensttreding. Je kunt de effectieve opname beperken in verhouding tot de opleidingsperiode die overeenstemt met de tewerkstelling bij jouw organisatie.

Bijvoorbeeld:

Een werknemer komt op 1 januari 2019 voltijds in dienst bij een organisatie met werkplaats in Leuven en vraagt educatief verlof aan voor een beroepsopleiding tijdens de werkuren die hij al sinds september 2018 volgt. Bij de start van de opleiding werkte hij voltijds bij een andere organisatie in Brussel en nam daar 30 uur betaald educatief verlof. 

De nieuwe werkgever doet zijn aanvraag bij het Vlaams Gewest en dit voor maximum 90 uur bev (120-30). De werkgever kan het recht op educatief verlof beperken in verhouding met de opleidingsperiode die overeenstemt met de tewerkstelling bij de eigen organisatie. In dat geval kan de werknemer maar 72 uur bev nemen (opleidingsperiode = 10 maanden à 120 uur x 6/10 = 72 uur bev).

Meer informatie over betaald educatief verlof lees je op www.sociare.be, kennisbank 329, medewerkersbeleid, vorming, uitgebreide informatie, syllabus vorming of klik hier.

Bron:website Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid