Dossier educatief verlof Brussels Gewest schooljaar 2016-2017

dinsdag 10/10/2017

De organisatie is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan bezorg je de aanvraag voor terugbetaling voor schooljaar 2016-2017 vóór 30 juni 2018 aan:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest                                   

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Betaald Educatief Verlof
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
tel. : 02/204 16 30
e-mail : bev@gob.irisnet.be 

Je vindt de modeldocumenten hier.

Wat als de organisatie meerdere vestigingen heeft? Het gewest waarin de werknemer werkt, is bevoegd. Je dient de aanvraag tot terugbetaling dus in bij het gewest waarin de organisatie gevestigd is. Heeft de organisatie meerdere vestigingen in verschillende gewesten, dan doe je de aanvraag per gewest. Gaat de werknemer tijdens het schooljaar over van de ene vestiging in gewest A naar een andere vestiging in gewest B, dan dien je in elk gewest een terugbetalingsdossier in naar verhouding van de genomen uren verlof. 

Werf je tijdens het schooljaar een nieuwe werknemer aan die bij zijn vorige werkgever, gevestigd in een ander gewest, al betaald educatief verlof nam? Dan dien je een terugbetalingsdossier in bij het gewest waarin de organisatie gevestigd is met als maximum het saldo aan uren dat overbleef op de datum van de indiensttreding. Je kunt de effectieve opname beperken in verhouding tot de opleidingsperiode die overeenstemt met de tewerkstelling bij jouw organisatie. 

Bijvoorbeeld:

Een werknemer komt op 1 januari 2017 voltijds in dienst bij een organisatie met werkplaats in Brussel en vraagt educatief verlof aan voor een beroepsopleiding tijdens de werkuren die hij al sinds september 2016 volgt. Bij de start van de opleiding werkte hij voltijds bij een andere organisatie in Leuven en nam daar 30 uur betaald educatief verlof. 

De nieuwe werkgever doet zijn aanvraag bij het Brussels Gewest en dit voor maximum 90 uur bev (120-30). De werkgever kan het recht op educatief verlof beperken in verhouding met de opleidingsperiode die overeenstemt met de tewerkstelling bij de eigen organisatie. In dat geval kan de werknemer maar 72 uur bev nemen (opleidingsperiode = 10 maanden à 120 uur x 6/10 = 72 uur bev).

Meer informatie over betaald educatief verlof lees je op www.sociare.be, kennisbank 329, medewerkersbeleid, vorming, uitgebreide informatie, syllabus vorming of klik hier.

Bron: website Brussel economie en werkgelegenheid