Preventie- en welzijnsbeleid in 5 stappen

vrijdag 24/08/2018

Preventie- en welzijnsbeleid in 5 stappen
 

Preventiebeleid wil arbeidsongevallen en beroepsrisico’s voorkomen of verminderen. En in het algemeen het welbevinden van de werknemers verbeteren.
De preventieverplichtingen die voortvloeien uit de welzijnswet gelden voor al uw werknemers, ook dienstenchequewerknemers en pwa-werknemers, leerlingen, studenten, stagiairs en uitzendkrachten. Een specifieke regeling geldt voor de verenigingswerkers.
Als werkgever treft u alle nodige maatregelen om het welzijn van uw werknemers te bevorderen.
Volgende stappen helpen u:

Stap 1: Opmaak visie preventie- en welzijnsbeleid

De Raad van Bestuur, of bij delegatie het Dagelijks Bestuur, stelt een visie op van de organisatie voor preventie- en welzijnsbeleid. Een model vind je hier. 

Stap 2: Bepaal wie welke rol speelt in het preventie- en welzijnsbeleid:

 

 • De Raad van Bestuur is als werkgever verantwoordelijk. Delegeert de Raad van Bestuur de opdracht? Zo ja, aan wie?
 • Wie neemt de rol op van interne preventieadviseur? Telt je organisatie minder dan 20 werknemers, dan kan de interne preventieadviseur de werkgever of een leidinggevende zijn. Je vermeldt wie preventieadviseur is van de interne dienst in het arbeidsreglement.
 • Doe je een beroep op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk? Waarvoor?
  Als je geen eigen departement medisch toezicht met arts in je organisatie hebt, dan sluit je je verplicht aan bij een externe dienst. Sommige zaken moet je verplicht uitbesteden aan die dienst, andere kun je best uitbesteden.
 • Je bepaalt, rekening houdend met het globaal preventieplan, voor welke zaken je een beroep doet op het idpbw en voor welke vaardigheden u een beroep doet op de externe dienst. Op zoek naar een externe dienst? Je vindt hier het aanbod van Idewe, Mensura en Provikmo. Goede ervaring met een andere? Laat het ons weten.
 • Bij preventie en welzijnsbeleid betrek je de werknemers.

Stap 3: Uitvoeren van risicoanalyse

Voer in het kader van het dynamisch risicobeheersingsysteem een risicoanalyse uit over de 7 domeinen van preventie en welzijn op het werk. Laat ze of een deel ervan uitvoeren door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Stap 4: Opmaak preventieplan

Maak op basis van de resultaten van de risicoanalyse:

 • deen globaal preventieplan voor 5 jaar
 • een jaaractieplan: u bepaalt de prioriteiten van het volgende dienstjaar.

Stap 5: Evaluatie en optimalisatie

 • Evalueer jaarlijks het beleid aan de hand van het verslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • Leg de prioriteiten voor het volgende jaaractieplan vast.
 • Maak tegen 1 april het jaarverslag van de interne dienst op en houd het ter beschikking gedurende 5 jaar voor de inspectie.

Een uitgebreide toelichting bij de stappen lees je in onze uitgebreide syllabus