1 november 2018: deadline om jaarlijks actieplan voor te leggen aan CPBW

woensdag 29/08/2018

Bij het volgen van een preventief welzijnsbeleid in jouw organisatie maak je gebruik van het dynamisch risicobeheersingsysteem via een risicoanalyse van de werkplaatsen. Hieruit vloeien de preventiemaatregelen voort, die vervolgens opgenomen worden in een globaal preventieplan dat geldt voor een termijn van vijf jaar.

Om dit globaal preventieplan uit te voeren moet je als werkgever samen met de interne preventiedienst een jaarlijks actieplan opstellen dat de maatregelen bevat voor het lopende dienstjaar. Dit actieplan moet jaarlijks voor 1 november overgemaakt worden aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Als er geen CPBW is, moet je dit actieplan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moet je de werknemers zelf raadplegen

Het jaarlijks actieplan is gebaseerd op het globale preventieplan en bevat:

  • prioritaire doelstellingen om het welzijn op het werk te waarborgen.
  • middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken.
  • opdrachten, verplichtingen en middelen voor alle partijen op de werkvloer.
  • aanpassingen aan het globale preventieplan naar aanleiding van: gewijzigde omstandigheden binnen de organisatie, ongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan, het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van het voorbije jaar en de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar.

Wil je graag een vorming volgen rond welzijn en preventie? Check dan zeker onze opleidingskalender.