Tarief externe dienst preventie en bescherming: NACE-code bepalend

donderdag 23/02/2017

Nu de jaarrekeningen van 2016 duidelijk worden, wordt ook de totale factuur voor je externe dienst duidelijk. Vaak een stijging tegenover de jaren voordien. 

Op 1 januari 2016 wijzigden namelijk de tarieven voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De NACE-code waar je organisatie ondergebracht is, is sindsdien bepalend voor die tarieven. Twijfel je aan de tarieven van de externe dienst? Kijk dan die NACE-code na, mogelijk is je organisatie onder een verkeerde NACE-code ondergebracht. 

Tarieven van externe dienst gelinkt aan NACE-code

De NACE-codes zijn toegewezen aan 5 tariefgroepen. De minimumtarieven op 1 januari 2016 volgens tariefgroep zijn:

 

Werkgever met meer dan 5 werknemers

Werkgever met 5 of minder werknemers

Tariefgroep 1

41,50 euro per werknemer

 35,50 euro per werknemer

Tariefgroep 2

60,50 euro per werknemer

 51,50 euro per werknemer

Tariefgroep 3

75,50 euro per werknemer 

 64,00 euro per werknemer

Tariefgroep 4

95,50 euro per werknemer 

 81,00 euro per werknemer

Tariefgroep 5

112,00 euro per werknemer 

95,00 euro per werknemer 

 

 

 

 

 

 

 

Organisaties die op 30 november van het afgelopen jaar maximum 5 werknemers in dienst hadden, betalen een verlaagd tarief.

Je organisatie onder de juiste NACE-code?

Je kijkt de NACE-code van je organisatie na in de Kruispuntbank van de Ondernemingen: http://economie.fgov.be/nl/modules/onlineservice/KBO/bce_public_search_odi.jsp. Onder het vestigingsnummer, vestigingseenheid, vind je de Nacebel-code. 

Stel je vast dat de NACE-code in de Kruispuntbank van de Ondernemingen niet beantwoordt aan de hoofdactiviteit van de organisatie? Dan kun je in de overzichtslijst nagaan welke NACE-code wel beter aansluit bij de activiteiten van je organisatie.

Valt deze NACE-code onder een lagere (goedkopere) tariefgroep, dan geef je aan de Rijksdienst Sociale Zekerheid door dat je een aanpassing wilt van de NACE-code.  Via mail aan stat.cod@rsz.fgov.be, bezorg je volgende info:

  • RSZ-werkgeversnummer, 
  • Ondernemingsnummer,
  • en de hoofdactiviteit(en). 

De dienst statistiek van de Rijksdienst van Sociale Zekerheid zal op basis van jouw gegevens  de correcte NACE-code bepalen.

Eens je bericht krijgt van de Rijksdienst over de toegekende NACE-code, en je vaststelt dat je onder een andere tariefgroep valt, vraag je een aanpassing van de factuur aan de externe dienst.

Sociare voert gesprekken met externe diensten

Sociare pleit voor een goede ondersteuning van de socioculturele organisaties door de externe diensten. Daarom voeren we op dit ogenblik gesprekken met verschillende externe diensten. Zo willen we tegen onze Algemene Vergadering van 25 april duidelijkheid scheppen over wat je als organisatie mag verwachten tegenover de factuur die je jaarlijks betaalt aan externe diensten. En waar je dus allemaal bij hen terechtkunt.

Suggesties en goede ervaringen met externe diensten? We lezen ze graag via pieter@sociare.be. 

Noteer alvast 25 april voor de Algemene Vergadering van Sociare, in de KVS in Brussel

Onze algemene vergadering is op 25 april, namiddag in de KVS in Brussel. Na de statutaire agendapunten, het jaarplan en het inzoomen op de externe diensten, ben je ook uiterst welkom op de lezing van Krist Pauwels - oprichter en kernpartner communicatiebureau Choco

Lezing en boek ‘Uw werk en uw leven (2017)’, waarin hij de focus op de organisatie en vooral op de mens die erin werkt, legt. "Als we de wereld om ons heen opnieuw kunnen uitvinden, dan moeten we ook onszelf durven innoveren."

In deze lezing roept Krist Pauwels op om het hokjesdenken waarin we onszelf soms opsluiten achter ons te laten. En een participatieve reflex te ontwikkelen waarin elke mens vanuit een  sterker persoonlijk bewustzijn zichzelf op elk domein van zijn leven ten volle kan inzetten. Zodat we leven én werken met grotere voldoening voor onszelf, onze familie, vrienden en collega’s