Dien je project in rond loopbaan, welzijn of preventiebeleid voor 15 oktober!

maandag 08/07/2019

In het VIA5 spraken Sociare en de vakbonden af om een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,10% voor het Fonds risicogroepen om het welzijns- en loopbaanbeleid in de sector te versterken. Het project is nu uitgewerkt en de eerste projectoproep heeft als deadline 15 oktober 2019.

Vanuit het fonds wordt een oproep gelanceerd waarop organisaties in de sector een eigen project kunnen indienen. Het moet gaan om nieuwe projecten die:

  • Bijdragen aan het preventie-, welzijns- of loopbaanbeleid 
  • een positieve impact hebben   op de werknemers en de organisatie
  • buiten het normaal personeelsbeleid vallen

Inhoudelijk ligt de klemtoon in verdeling van de middelen op projecten die werken op volgende thema’s:

  • burn-out preventie en aanpak
  • competentieversterking
  • zelfsturing

Er is echter voorzien dat ook andere voorstellen kunnen worden ingediend en gefinancierd.

De administratieve voorwaarden zijn bewust beperkt gehouden zodat verschillende organisaties en thema’s aan bod kunnen komen. Projecten kunnen zowel door individuele organisatie worden ingediend of in een samenwerkingsverband. Organisaties met minder dan vijf vte kunnen niet individueel indienen, maar zich wel groeperen.

Een project kan een looptijd hebben van maximum twee jaar. Daartegenover zetten we een tussen-komst van 10 000 euro tot 50 000 euro, naargelang de grootte van de organisatie/samenwerking en het project.

Er zal jaarlijks een projectoproep worden gelanceerd. Voor projecten die willen starten in januari 2020 moet de aanvraag binnen ten laatste op 15 oktober 2019. Een jury van de sociale partners beoordeelt de aanvragen en elke organisatie weet uiterlijk eind november of hun project is goedgekeurd.

De aanvraag verloopt online via het sociaal fonds.

Meer informatie over het project loopbaanbeleid en de nodige formulieren vind je op de website van het sociaal fonds sociocultureel werk