Verhoogde prijzen NMBS en De Lijn vanaf 1 februari 2019

donderdag 07/02/2019

Naar jaarlijkse gewoonte pasten de NMBS en De Lijn hun tarieven op 1 februari aan. De NMBS voorziet in een prijsstijging voor abonnementen van gemiddeld 0,69%. Ook bij De Lijn werden de abonnementsprijzen geïndexeerd. De prijzen van de MIVB en TEC wijzigen niet. Wat heeft dat concreet tot gevolg? 

Voor organisaties die ressorteren onder PC 329.01

De prijsstijging betekent een verhoogde werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met de trein en het openbaar vervoer van De Lijn vanaf februari. Ook de tussenkomst voor woon-werkverkeer met een gemotoriseerd privéverplaatsingsmiddel verhoogt, omdat deze gebonden zijn aan de prijs van een treinabonnement.

Voor organisaties die ressorteren onder PC 329.03

De prijsstijging betekent een verhoogde werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer van De Lijn en het woon-werkverkeer met een privéverplaatsingsmiddel vanaf februari. Voor het woon-werkverkeer met de trein blijven dezelfde forfaitaire bedragen gelden.

De nieuwe bedragen verschenen op 1 februari. Hier (PC 329.01) en hier (PC 329.03) vind je alle actuele bedragen. Alle informatie over woon-werkverkeer lees je in onze syllabus. Exacte tussenkomsten voor woon-werkverkeer met de auto bereken je met onze tool.