Speed pedelec gelijkgesteld met fiets

maandag 12/03/2018

Naast de gewone fiets en de standaard elektrische fiets, die tot 25 km/uur haalt, bestaan er ook speed pedelecs. Dat zijn uiterst snelle elektrische fietsen die 45 km/uur halen. Recent werden die fiscaal en ook voor RSZ gelijkgesteld met de fiets. 

Volgens de wegcode worden de speed pedelecs gelijkgesteld met bromfietsen. Ook fiscaal en sociaal waren ze verschillend van de fiets. Daar komt nu verandering in: een wet stelt de speed pedelec fiscaal gelijk met een fiets. Een kb stelt de speed pedelec ook wat betreft sociale bijdragen gelijk met de fiets.

Je kunt dus voortaan een fietsvergoeding van maximaal 0,23 euro per afgelegde kilometer geven voor werknemers die zich verplaatsen met een speed pedelec, die vergoeding is vrij van rsz en belastingen. 

Wat betekent dit voor onze sector?

In PC329.01 hebben werknemers die met de fiets naar het werk komen recht op een fietsvergoeding van 0,23 euro per afgelegde kilometer. Dat geldt dus ook voor de speed pedelec. 

Bron: Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I, Staatsblad 10 november 2017; KB tot wijziging van artikel 19, § 2 van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 27 februari 2018. 

Meer informatie over woon-werkverkeer lees je hier