Vul voor 31 januari de driejaarlijkse federale mobiliteitsenquête in

zondag 21/01/2018

Stelde je tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017 gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerk? 

Dan ontving je in de maanden juni of juli een brief en mail van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit met de vraag om deel te nemen aan de driejaarlijkse federale mobiliteitsenquête. Die vind je ook op https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer.  

Je bent verplicht de enquête in te vullen voor elke vestiging met gemiddeld minstens 30 werknemers. Heb je meer dan één vestiging maar op geen enkele daarvan werken minstens 30 werknemers, dan hoeft de enquête niet ingevuld te worden, ook al stel je in totaal meer dan 100 werknemers tewerk. En dat geldt ook voor de hoofdzetel. Krijg je toch een brief?
Neem dan contact met de Directie Mobiliteit.

De enquête gaat van start op 1 juli 2017 en eindigt op 31 januari 2018. Je vult de vragenlijst in via een webtoepassing, toegankelijk via de toegangscodes tot het portaalsite Sociale Zekerheid. Concreet geef je informatie door over de wijze waarop de werknemers in de organisatie hun woon-werkverplaatsingen doen, mobiliteitssituatie op 30 juni 2017. De FOD stelt een informaticatool ter beschikking om de informatie bij je werknemers op te vragen. Vooraleer je de enquête verstuurt, bezorg je deze voor advies aan de ondernemingsraad, of bij het ontbreken daarvan aan de vakbondsafvaardiging of aan de werknemers.

De vragenlijst voor 2017 en meer informatie is beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit.

Bron: NAR-advies nr. 1986 van 19 juli 2016; hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers, Staatsblad 17 april 2003