Loonbarema’s (geïndexeerd op 1 april 2020)

vrijdag 06/03/2020

In PC 329.01 gelden voor sommige deelsectoren barema's. Wanneer moet uw organisatie de barema's toepassen?

Als uw organisatie onder het toepassingsgebied van een van de cao’s rond baremaharmonisering/loonvoorwaarden valt, bent u verplicht minimaal de sectorbarema’s toe te passen.

Voor bepaalde organisaties zijn bij cao, gesloten in het paritair comité, barema’s vastgelegd. Het gaat om organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse en (voor spi-sector) Brussels overheid op basis van de in de cao opgesomde decreten en die behoren tot volgende sectoren: 

  • sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, cultuurcentra, volkscultuur, amateurkunsten, archief- en documentatiecentra en federaties en steunpunten van die deelsectoren
  • integratiecentra
  • instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk
  • Nederlandstalige organisaties voor socioprofessionele inschakeling in Brussel
  • sportfederaties en koepelfederatie (Vlaamse Sportfederatie)
  • cultuurspreiding
  • milieu- en natuursector
  • beroepsopleiding

U vindt de cao met de barema’s hier.

Hebt u twijfels, bekijk dan hier het toepassingsgebied van de verschillende cao’s.

Valt uw organisatie niet onder zo’n cao, dan geldt als minimumloon het ggmi. Valt uw organisatie onder PC 329.03, dan geldt een specifiek minimumloon.

De loonbarema's in PC 329.01 zijn voornamelijk functiegericht, de syllabus loon geeft leden meer informatie.

Download Loonbarema's - beroepsopleiding Download Loonbarema's cultuurspreiding Download Loonbarema's milieusector Download Loonbarema's - soc cultureel werk ea Download Loonbarema's sportfederaties