WLTP: de nieuwe verbruikstest voor wagens

donderdag 12/07/2018

Er is een nieuwe testprocedure voor het meten van de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van lichte voertuigen: Worlwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Die meetmethode vervangt de oude New European Driving Cycle methode (NEDC-methode).

De oude testprocedure bleek niet steeds de accurate waarde van de CO2-uitstoot  en het brandstofverbruik weer te geven. Dat is dan ook de reden waarom de Europese Commissie een vernieuwde methode voor de vaststelling van de CO2-uitstoot oplegt aan de autofabrikanten. Men verwacht met WLTP een algemene toename van de CO2-uitstoot met ongeveer 20 à 25%.

Gevolgen voor de bedrijfswagens? 

De CO2-uitstoot geldt als maatstaf voor het belastbaar voordeel van alle aard en de CO2-solidariteitsbijdrage. Het is dan ook belangrijk om te weten of de fiscus en RSZ de nieuwe WTLP-normen zullen hanteren.

Zowel de Vlaamse als de Federale minister van Financiën lieten weten dat er voorlopig niets wijzigt. Voor wagens die voor 1 september 2017 getest zijn, verandert niets: daarvoor blijft de NEDC-norm van kracht. Voor nadien geteste  voertuigen zal de op basis van de WLTP-methode berekende CO2-uitstoot omgerekend worden naar een gecorreleerde NEDC-waarde.

Wanneer en hoe de regelgeving aangepast zal worden aan de WLTP-norm is nog niet duidelijk. We volgen het verder op.

Meer informatie over bedrijfswagens vind je in de syllabus loon.