Wetsontwerp mobiliteitsvergoeding: minimale aanpassingen

vrijdag 19/01/2018

Na het negatieve advies van de Raad van State, heeft de regering de ontwerptekst over de mobiliteitsvergoeding herbekeken en verder gemotiveerd. De aanpassingen zijn echter minimaal.

 

De Raad van State sprak zich in zijn advies van 16 november 2017 negatief uit over het voorontwerp van wet tot invoering van een mobiliteitsvergoeding. De gunstige fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding strookt volgens de Raad niet met de grondwettelijke en fiscale beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie. Bovendien zou de doelstelling om het aantal wagens te verminderen en om de mobiliteit te verbeteren niet worden bereikt.

 

De regering gaat in op de verschillende argumenten van de Raad van State, maar wijzigt nauwelijks iets aan de cash for car-regeling. 

 

Het wetsontwerp moet nog goedgekeurd worden door het parlement. De inwerkingtreding was voorzien op 1 januari 2018, maar die deadline is ondertussen verstreken.

 

We volgen het verder op.

 

Meer informatie over het voorontwerp van wet lees je in ons nieuwsbericht ‘Wetsontwerp mobiliteitsvergoeding goedgekeurd’.  Het wetsontwerp lees je hier.

 

Bron: Wetsontwerp van 15 december 2017 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding.