Verhoogde drempelbedragen loonbeslag en -overdracht

vrijdag 04/01/2019

Onder bepaalde drempels is het loon beperkt of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. Die drempelbedragen veranderen elk jaar op basis van de indexcijfers van november. De bedragen voor 2019 verschenen op 28 december in het Staatsblad.

Nettomaandloon

Voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte

Maximumbedrag

≤ 1128 euro

-

-

tussen 1128,01 – 1212 euro

20%

16,8 euro

tussen 1212,01 - 1337 euro

30%

37,5 euro

tussen 1337,01 - 1462 euro

40%

50,0 euro

>1462 euro

onbeperkt

onbeperkt

Je krijgt een concrete vraag over loonbeslag of -overdracht? Contacteer ons gerust (info@sociare.be - 02/503.18.11).

Bron: Koninklijk besluit van 16 december 2018 tot uitvoering van artikel 1409, par. 2 van het Gerechtelijk Wetboek, Belgisch Staatsblad 28 december 2018