Geschenken aan werknemers: vrijgestelde bedragen stijgen

vrijdag 13/07/2018

Iets te vieren? Naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen kun je een geschenk geven aan werknemers, vrij van (fiscale en sociale) bijdragen. Dat geschenk kan in natura zijn, maar ook cash geld en geschenkcheques worden aanvaard. Voorwaarde om dit vrij van bijdragen te doen is wel dat de waarde van je geschenk onder een bepaald bedrag blijft. Recent werden de maximumbedragen die de RSZ aanvaardt, lichtjes verhoogd.

De verhoging gebeurt retroactief vanaf 1 januari 2017. Het gaat om volgende vrijgestelde bedragen:

 Gelegenheid

Nieuwe bedragen

Vorige bedragen

Sinterklaasfeest, Kerstmis of nieuwjaar

40 euro per jaar + 40 euro per kind ten laste

35 euro per jaar + 35 euro per kind ten laste

Eervolle onderscheiding

120 euro

105 euro

Pensionering

Minimum-maximum

40 euro per dienstjaar

120 euro - 1000 euro

35 euro per dienstjaar

105 euro –  875 euro

Huwelijk, afleggen verklaring wettelijk samenwonen


245 euro


200 euro


Voorlopig is het nog wachten op een fiscale harmonisatie. De fiscus hanteert voorlopig nog de vorige bedragen als maximale vrijstelling. Wil je dus een geschenk geven dat volledig is vrijgesteld van rsz én fiscale bijdragen? Beperk je dan tot de 'vorige bedragen' in de tabel hierboven.

Ook het vrijgesteld bedrag voor de terugbetaling van de aansluiting bij een vakorganisatie wordt verhoogd - van 135 naar 145 euro.

 

Bronnen: Koninklijk Besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14° van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Staatsblad 6 juli 2018; Ministerieel Besluit van 25 juni 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Staatsblad 6 juli 2018