Vanaf 1 januari 2018: nieuwe waardering pc, laptop, tablet, smartphone en internet

maandag 13/11/2017

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor bepaalde belastbare voordelen die de werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemers: pc, laptop, tablet, smartphone en internet. Voortaan hanteren de RSZ en de fiscus ook dezelfde forfaits.

 

Stel je als werkgever een laptop, tablet of smartphone ter beschikking van uw werknemer, in combinatie met een internet- of telefoonabonnement, en mogen werknemers die toestellen ook privé gebruiken? Dan is dat een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Naargelang het toestel worden die berekend op de werkelijke waarde van het voordeel of een forfait.

 

Het huidige stelsel was aan modernisering toe. Zo zijn bepaalde forfaits al lang niet meer in overeenstemming met de reële kost van het toestel en is er onduidelijkheid over hoe 

men tablets en smartphones moest beoordelen. De waardering door de fiscus en de sociale zekerheid loopt bovendien niet altijd gelijk.

 

Vanaf 1 januari 2018 gelden duidelijke en meer realistische bedragen die door zowel de fiscus als de sociale zekerheid gehanteerd zullen worden.

Een overzicht:

 

 

maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling tot 31/12/2017

maandelijks forfait voor gratis privégebruik bij terbeschikkingstelling vanaf 1/01/2018

pc/laptop

15 euro

6 euro (per toestel)

tablet

werkelijke waarde

3 euro (per toestel)

gsm/smartphone (toestel)

werkelijke waarde

3 euro (per toestel)

telefoonabonnement

werkelijke waarde

4 euro (per toestel)

internetabonnement

5 euro

5 euro (één maal)

 

 

Het voordeel voor het internetabonnement wordt maar één keer toegepast, ook als je meerdere abonnementen ter beschikking stelt. De andere voordelen gelden per toestel.

De waardering van het voordeel van de gsm/smartphone met telefoonabonnement en internetverbinding is iets lager dan het huidig forfait van 12,5 euro per maand dat de RSZ momenteel in haar richtlijnen hanteert. Vanaf volgend jaar worden het toestel, het telefoonabonnement en de internetverbinding apart gewaardeerd en gaat het in totaal om 12 euro per maand.

 

Meer informatie over de forfaitaire schatting van voordelen vind je in de syllabus loon.

 

Bron: Koninklijk besluit van 2 november tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, Staatblad 13 november 2017.