Eindejaarspremie berekenen? Supermakkelijk, dankzij onze tool!

woensdag 13/11/2019

Met het indexcijfer van oktober is ook de eindejaarspremie voor 2019 gekend. Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van de cao van 6 december 2013 over de eindejaarspremie? Dan betaal je uiterlijk in december 2019 de eindejaarspremie van je medewerkers uit.

De premie is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, met een lichte verhoging van het geïndexeerd bedrag. 

Voor onze leden is er goed nieuws: ook dit jaar ondersteunen we jullie weer met een speciale berekeningstool voor de eindejaarspremie. Het enige wat je zelf moet doen, is aangeven welke eindejaarspremie in jouw organisatie van toepassing is en de gegevens van al je werknemers invullen. Onze tool doet de rest!

>>> Test het hier zelf uit <<<.

Belangrijk om te weten: voor doelgroepwerknemers in lde vul je een ander blad in de tool in. 

Benieuwd naar de concrete bedragen?

De bedragen voor de eindejaarspremie 2019 zijn de volgende:

Deelsector (*)

2019 - vast geïndexeerd bedrag

2019 - % van het brutojaarloon

sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

 

136,92

 

5,76%

 

samenlevingsopbouw en integratiesector

 

136,92

 

7,57%

 

doelgroepwerknemers  in de lokale diensteneconomie

 

Nvt

 

4,17%

 

2019 - vast geïndexeerd bedrag en niet geïndexeerd bedrag

2019 - % van het brutojaarloon

 

sector basiseducatie

 

798,93 + 55,08

 

3,52%

 

 (*) enkel en alleen de organisaties die door de Vlaamse overheid, op basis van een in de cao vermeld decreet of besluit, voor hun algemene werking gesubsidieerd worden

Vragen over de eindejaarspremie?

Neem dan zeker contact met ons op via info@sociare.be of op 02/503.18.11