Toelage sectorpensioen 2014 vastgelegd (PC 329.01)

vrijdag 22/05/2015

De komende maanden krijgen de (rechthebbende) werknemers die in dienst zijn van een organisatie uit PC 329.01 (of een van de andere deelnemende sectoren ) opnieuw een pensioenfiche van het Pensioenfonds van de Vlaamse socialprofitsector. Die fiche informeert de werknemer over zijn gespaard pensioenkapitaal op de individuele pensioenrekening op 1 januari 2015. 

Het gespaarde bedrag op de individuele pensioenrekening van de werknemer bestaat uit forfaitaire toelagen die het Pensioenfonds jaarlijks stort, rekening houdend met de gewerkte en gelijkgestelde periodes van de werknemer in de sector tijdens het kalenderjaar. 

Sinds 2012 sluit Sociare jaarlijks een cao in PC 329.01 die de omvang van de toelage vastlegt . Naast een toelage op basis van de overheidsdotatie voor het betrokken jaar, bepaalt die cao ook een toelage op basis van de gestorte werkgeversbijdragen. Die bijkomende toelage stort het pensioenfonds alleen aan werknemers van organisaties die werkgeversbijdragen betaald hebben (en dus geen vrijstelling hadden). Werknemers van organisaties met een vrijstelling van bijdrageplicht hebben daar immers geen recht op, met een beperkt sectorpensioen tot gevolg.

De toelage 2014 is intussen bekend. Op de volgende bijeenkomst van het PC 329.01 sluit Sociare een cao die deze toelage formeel vastlegt. Het pensioenfonds stort de toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt de pensioenfiches. 

De toelage 2014 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2014 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit PC 329.01 of een van de andere deelnemende sectoren en in dienst bleven gedurende minstens twee opeenvolgende trimesters in de periode 1 januari 2006 - 31 december 2014. Het resultaat is een forfaitaire toelage van: 

120 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 30 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2014 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus in 2014 geen vrijstelling had)

48 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 12 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2014 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2014, als volgt uitgedrukt in een breuk:

gemiddeld aantal werkuren/ week van de werknemer 

gemiddeld aantal werkuren /week van de maatpersoon 

1 De sociale partners in het Pensioenfonds bepalen jaarlijks de omvang van de toelage op basis van de geïnde financieringsmiddelen na aftrek van de werkingskosten, en het totaal aantal gewerkte trimesters van de werknemers in de sector tijdens de betrokken periode.

Voorbeelden

• een werknemer met een 4/5-contract (30,4/38), in dienst getreden op 1 juli 2014 bij een organisatie zonder vrijstelling van bijdrageplicht, krijgt voor 2014 op zijn pensioenrekening een toelage van 12 euro (30 euro x 30,4/38 x 2/4 trimesters). Dezelfde werknemer in dienst bij een organisatie met vrijstelling van bijdrageplicht krijgt een toelage van 4,8 euro (12 euro x 30,4/38 x 2/4 trimesters).

• een werknemer met een voltijds contract, in dienst bij een organisatie zonder vrijstelling van bijdrageplicht sinds 1 januari 2006, die in het tweede trimester van 2014 twee maanden arbeidsongeschikt was (een maand met gewaarborgd loon van de werkgever en een maand met uitkeringen van het ziekenfonds) en een maand (4 weken) vakantie nam, krijgt voor 2014 op zijn pensioenrekening een toelage van 120 euro. (Was die werknemer in dienst bij een organisatie met vrijstelling van bijdrageplicht, dan kreeg hij een toelage van 48 euro.) 

• een werknemer met een voltijds contract, in dienst bij een organisatie zonder vrijstelling van bijdrageplicht sinds 1 januari 2009, die in het eerste trimester 2014 (voltijds) ouderschapsverlof nam, krijgt voor 2014 op zijn pensioenrekening een toelage van 120 euro. (Was die werknemer in dienst bij een organisatie met vrijstelling van bijdrageplicht, dan kreeg hij een toelage van 48 euro.) 

• een werknemer in dienst bij een organisatie zonder vrijstelling van bijdrageplicht sinds 1 januari 2004, die op 1 oktober 2014 overschakelde van een voltijds naar een halftijds contract, krijgt voor 2014 op zijn pensioenrekening een toelage van 105 euro [(120 euro x 38/38 x ¾ trimesters) + (120 euro x 19/38 x ¼ trimesters)]. (Was die werknemer in dienst bij een organisatie met vrijstelling van bijdrageplicht, dan kreeg hij een toelage van 10,5 euro [(12 euro x 38/38 x ¾ trimesters) + (12 euro x 19/38 x ¼ trimesters)].

De toelage 2014 komt bovenop de toelagen die de werknemer eerder kreeg op basis van zijn tewerkstelling in de sector tijdens de periode 2006-2013. Tenzij de werknemer pas voor het eerst in de sector werkte in 2014. Dan is de pensioentoelage 2014 de eerste storting op zijn pensioenrekening en krijgt hij de komende maanden zijn eerste pensioenfiche.

Zolang de werknemer in de sector werkt, komen er nieuwe stortingen bij waarvan een cao jaarlijks het bedrag bepaalt. De werknemer krijgt elk jaar een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal. 

De sociale partners in het Pensioenfonds beheren dat kapitaal onder toezicht van de Vlaamse overheid en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Zodra de werknemer twee trimesters ononderbroken werkt in een van de deelnemende sectoren, maakt hij aanspraak op het opgebouwde sectorpensioen. Het Pensioenfonds keert het sectorpensioen dan uit wanneer de werknemer zijn wettelijk pensioen opneemt (in principe op de leeftijd van 65 jaar bereikt of op eigen aanvraag wanneer hij in vervroegd pensioen gaat, ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar).

Meer informatie over het sectorpensioen voor de Vlaamse socialprofitsector vindt u in ons vraag en antwoord 'sectorpensioen PC 329.01' via www.sociare.be, kennisbank 329, loon en kostenvergoedingen, loon en op www.pensioensocialesector.org.