Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2019 vastgelegd

woensdag 01/07/2020

Voltijdse werknemers die in 2019 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. 

De toelage 2019 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2019 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit PC 329.01 of een van de andere deelnemende sectoren. Het resultaat is een forfaitaire toelage van: 

  • 150 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 37,5 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2019 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus geen vrijstelling had)
  • 85,04 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 21,26 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2019 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2019.

Deze toelage werd formeel vastgelegd in de cao die Sociare met de vakbonden sloot op 29 juni 2020. Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2020. Dat gebeurt elektronisch, naar de e-box die werknemers kunnen lezen via www.mysocialsecurity, tenzij de werknemer aan het Pensioenfonds liet weten dat hij nog altijd een papieren fiche wil krijgen. Werknemers kunnen hun pensioenfiches ook online bekijken via www.mybenefit.be

Ter info: de toelage voor 2019 ligt op hetzelfde niveau als de toelage voor 2018.

Meer informatie over het sectorpensioen voor de Vlaamse socialprofitsector vind je op www.pensioensocialesector.org. De volledige cao vind je hier terug.