Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2017 bekend

donderdag 15/03/2018

Voltijdse werknemers die in 2017 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 120 euro op hun pensioenrekening. Of 55,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. 

De toelage 2017 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2017 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit PC 329.01 of een van de andere deelnemende sectoren en in dienst bleven gedurende minstens twee opeenvolgende trimesters in de periode 1 januari 2006 - 31 december 2017. Het resultaat is een forfaitaire toelage van: 

  • 120 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 30 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2017 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus in 2017 geen vrijstelling had)
  • 55,04 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 13,76 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2017 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2017.

Op een volgende vergadering sluit Sociare in het PC 329.01 een cao die deze toelage formeel vastlegt. Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2018. Dat gebeurt in principe elektronisch, naar de e-box die werknemers kunnen lezen via www.mysocialsecurity, tenzij de werknemer aan het Pensioenfonds liet weten dat hij nog altijd een papieren fiche wil krijgen. Werknemers kunnen hun pensioenfiches ook online bekijken via www.mybenefit.be. 

Ter info: de toelage 2017 is evenveel als de toelage 2016. 

Meer informatie over het sectorpensioen voor de Vlaamse socialprofitsector vindt u in ons vraag en antwoord 'sectorpensioen PC 329.01' via www.sociare.be, kennisbank 329, loon en kostenvergoedingen, loon en op www.pensioensocialesector.org