Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2015 bekend, pensioenfiche op komst

vrijdag 10/06/2016

Voltijdse werknemers die in 2015 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen net als in 2014 een toelage van 120 euro op hun pensioenrekening. Of 48 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Begin november verstuurt het Pensioenfonds de pensioenfiches nog een laatste keer per post. Vanaf 2017 gebeurt dat in principe elektronisch. 

De toelage 2015 houdt rekening met de contractuele tewerkstelling in 2015 van de werknemers die dat jaar in dienst waren van een organisatie uit PC 329.01 of een van de andere deelnemende sectoren en in dienst bleven gedurende minstens twee opeenvolgende trimesters in de periode 1 januari 2006 - 31 december 2015. Het resultaat is een forfaitaire toelage van: 

  • 120 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 30 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2015 de werkgeversbijdragen sectorpensioen betaald heeft (en dus in 2015 geen vrijstelling had)
  • 48 euro voor het volledig gewerkte jaar (100%) of 12 euro per trimester voor werknemers die werk(t)en voor een organisatie die in 2015 een vrijstelling van bijdrageplicht had

Een deeltijdse werknemer krijgt deze toelage in verhouding op basis van zijn contractuele arbeidstijd in 2015.

Op maandag 12 september sloot Sociare in het pc 329.01 een cao die deze toelage formeel vastlegt. Het pensioenfonds stort de forfaitaire toelagen op de individuele pensioenrekeningen en verstuurt begin november aan elke rechthebbende werknemer een pensioenfiche met het overzicht van zijn gespaard pensioenkapitaal op 1 januari 2016. Een bijgevoegde folder informeert de werknemers over de overschakeling vanaf 2017 naar de elektronische raadpleging van de pensioenfiches via  www.mybenefit.be en de elektronische verzending ervan naar de e-box van de burger via www.mysocialsecurity.be. Werknemers die vanaf 2017 toch nog een papieren fiche wensen, sturen een bijgevoegd aanvraagformulier gratis terug naar het Pensioenfonds. Om de kosten voor het Pensioenfonds de drukken, is de (automatische) keuze voor elektronische fiches  echter aan te moedigen. Zo krijgt het Pensioenfonds meer ruimte om middelen toe te wijzen aan de pensioenrekeningen.

Meer informatie over het sectorpensioen voor de Vlaamse socialprofitsector vindt u in ons vraag en antwoord 'sectorpensioen PC 329.01' via www.sociare.be, kennisbank 329, loon en kostenvergoedingen, loon en op www.pensioensocialesector.org