RSZ-instructies kostenvergoedingen

vrijdag 17/03/2017

De RSZ publiceerde recent de administratieve instructies voor het eerste kwartaal 2017 met daarin enkele nieuwigheden met betrekking tot bepaalde kostenvergoedingen.

 

De RSZ publiceert sinds het derde kwartaal van  2010 in zijn algemene instructies voor de werkgevers een overzichtstabel van de kostenposten waarvoor hij op bepaalde voorwaarden een forfaitaire terugbetaling aanvaardt. Enkele van deze bedragen wijzigen vanaf 1 januari 2017:

 

 • Fietsvergoeding
  Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de vergoeding voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de fiets 0,23 euro per km, een verhoging van 1 eurocent ten opzichte van vorig jaar. Voor beroepsverplaatsingen beroepsverplaatsingen mag de vergoeding alleen toegekend worden als de fiets eigendom is van de werknemer.

 • Was- en kledijvergoeding
  Wanneer een werknemer zelf moet instaan voor de aankoop en/of het onderhoud van zijn werkkledij, kunt u hem daarvoor een vergoeding geven.

  Vanaf 1 januari 2017 wordt het maximale forfaitaire bedrag dat RSZ per werknemer  en per effectief gewerkte dag aanvaardt als vergoeding voor:

 • de aankoop van werkkledij, opgetrokken van 1,65 euro naar 1,67 euro
 • het onderhoud van werkkledij, opgetrokken van 1,65 euro naar 1,67 euro

  Het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen, -helm, …) of andere kledij die wordt opgelegd door de werkgever en niet kan gedragen worden als gewone stads- of vrijetijdskledij (uniform, …).

 

 • Onderhoud eigen kledij
  Het maximale forfait dat de RSZ aanvaardt als vergoeding voor onderhoud en slijtage van eigen kleding die veelvuldig moet gewassen worden, wordt vanaf 1 januari 2017 opgetrokken van 0,83 euro naar 0,84 euro per effectief gewerkte dag. 

Meer informatie over kostenvergoedingen vindt u op www.sociare.be, kennisbank 329, loon en kostenvergoedingen, loon, syllabus loon of klik hier. De kostentabel van de RSZ vindt u hier.

Bron: Administratieve instructies RSZ - 2017/1 - Het loonbegrip