Resultaatgebonden bonus: bedrag 2020 gekend

maandag 20/01/2020

De resultaatgebonden bonus mag hoogstens 3 413 euro per werknemer bedragen voor het jaar 2020. Op de toegekende bonus wordt een bevrijdende voorheffing van 33% toegepast ten laste van de werkgever en een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer.

 

Voor de werknemer is de bonus volledig vrijgesteld van belastingen voor maximumbedrag van 2 968 euro (=3 413 euro - een solidariteitsbijdrage van 13,07%).

 

Meer informatie over de resultaatgebonden bonus vindt u op www.sociare.be, Informatie & Advies, loon en kostenvergoedingen, loon, syllabus of klik hier