Referentie-CO₂-coëfficiënt 2020 voor bedrijfswagens

donderdag 12/12/2019

De referentie-CO₂-coëfficiënt wordt jaarlijks bij kb vastgelegd en bedraagt in 2020 5,5% voor een CO₂-uitstoot van:

  • 91 gr/km voor dieselvoertuigen
  • 111 gr/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor

Als de CO₂-uitstoot hoger ligt dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO₂-gram (met een maximum van 18%). Ligt de CO₂-uitstoot lager dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO₂-gram (met een minimum van 4%).

De nieuwe referentie-coëfficient werd lichtjes verhoogd ten opzichte van het afgelopen jaar, wat betekent dat werknemers met een bedrijfswagen vanaf 1 januari iets minder voordeel alle aard (vaa) zullen betalen. Let wel: de ondergrens van het vaa zal waarschijnlijk worden geïndexeerd. Dat minimumbedrag zal in januari bekend gemaakt worden.

Meer informatie over de bedrijfswagen vind je in de syllabus loon

Bron: Koninklijk besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, Staatsblad 11 december 2019.