Overeenkomsten over mobiliteitsbudget en mobiliteitsvergoeding minstens 5 jaar bewaren

woensdag 25/09/2019

Sluit je overeenkomsten met je werknemer rond de mobiliteitsvergoeding of het mobiliteitsbudget? Dan moet je die documenten voortaan minstens 5 jaar bijhouden, net zoals dat voor heel wat andere documenten al het geval is. Dat bepaalt het kb van 17 juli 2019.

 

Die overeenkomsten beschouwt de wetgever als een sociaal document en dat brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor jou als werkgever:

  • Je bezorgt de werknemer een kopie van deze overeenkomst, ten laatste op het moment dat de overeenkomst in werking treedt;
  • Je houdt de overeenkomst bij op de plaats waar de werknemer werkt;
  • De overeenkomst moet gedurende (minstens) 5 jaar bewaard worden. Die termijn start op de dag nadat de overeenkomst een einde nam.

 

Leef je deze verplichtingen niet na, dan riskeer je een boete van 200 tot 4000 euro. De bedragen worden telkens vermenigvuldigd met het aantal werknemers waarvoor de overtreding werd begaan.

 

Bron: Koninklijk besluit van 17 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, Staatsblad 29 juli 2019.